کد خبر: 414000 A

ایلنا: با صدور حکمی از سوی مهدی کرباسیان رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، محمدجعفر عظمایی به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات مواد معدنی غرب کشور – مرکز پایلوت تولید آلومینا از نفلین سینیت آذرشهر منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، نامبرده همچنین در حکم دیگری به عنوان سرپرست طرح کمک به تامین زیربناهای واحد تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب منصوب شده است.  در این حکم آمده است: بدینوسیله با قید مسئولیت، اختیارات موضوع مفاد مواد 52، 53 و 76 قانون محاسبات عمومی نیز در خصوص اعتبارات مرتبط با طرح فوق الذکر به شما تفویض می گردد تا در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نمایید.

 

ایران روابط عمومی قانون قوانین و مقررات معدنی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر