آیت الله مرتضی مقتدایی دبیر شورای عالی حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس هیئت امنای  انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه، ظهر امروز نشستی با خبرنگاران و پس از آن جلسه ای با بازاریان و تجار داشت.

کد خبر: 303377