فدراسیون سوارکاری با همکاری هیات سوارکاری استان البرز هفتمین دوره مسابقات زیبایی کشور جام ( پادرون ال فرید) با حضور داوران بین المللی از کشورهای فرانسه و لهستان و ایتالیا در باشگاه آرش کردان برگزار کرد.

کد خبر: 410968