اعتراض به نوع داوری در بیست و چهارمین جشنواره تئاترفجراستان فارس و نگاه متولیان فرهنگ به مقوله تئاترمراسم اختتامیه این جشنواره را با حاشیه های فراوان همراه کرد.

کد خبر: 108198