مراسم شام غریبان حسینی با حضور دلسوختگان آن حضرت در مشهد برگزار شد…

کد خبر: 120582