اجرای بیمارستانی گروه نمایشی مفید، هر هفته در بخش و بیمارستان های کودکان مبتلا به سرطان و بخش های کلیه، بیماری های عفونی، سی سی یو، جراحی ها و اعصاب حضور یافته و همواره خنده را بر لبان این کودکان نشانده است و راهرو های تنگ و باریک بیمارستان ها را از صدای خنده کودکان پر می کرده است.

کد خبر: 135744