معدن فیروزه نیشابور در۵۵کیلومتری شمال شرق این شهر قرار دارد که شهر فیروزه نامیده می شود، فیروزه ایران بهترین نوع این سنگ در دنیا قلمداد می شود که آن را سمبل کشورما می دانند، از هرتن سنگ فیروزه به طور متوسط ۱۰الی۸ کیلوگرم فیروزه استخراج می شود. تاریخچه کشف معادن فیروزه در ایران حدود هفت هزار سال می باشد.

کد خبر: 149836