چشمه آب معدنی استان مازندران در۶۵ کیلومتری مرکز شهرستان ساری قرار دارد که این چشمه باداب سورت شهرت دارد.

کد خبر: 178148