علی ربیعی وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی در سفر یک روزه خود به استان البرز در مراسم افتتاحیه مجموعه فرهنگی، ورزشی کارگران امام خمینی استان البرزشرکت کرد و در ادامه سفر خود از شیرخوارگاه امام علی(ع)، بیمارستان البرز، و مرکز فنی و حرفه ای و آموزش اشتغال زایی اشتهارد بازدید کرد.

کد خبر: 205370