با فرا رسیدن فصل پاییز و خنک تر شدن هوا، گروه های جهادی از سراسر ایران، در فعالیت های عمرانی مختلف اعم از: ساخت حمام، ساخت سرویس بهداشتی، ساخت حسینیه و مسجد، هموار سازی راه های خاکی، حفر چاه و قنات، و امداد رسانی در مناطق محروم جنوب کرمان شرکت می کنند.

کد خبر: 213614