نشست خبری مدیر خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزی با حضور اصحاب رسانه در شهرستان اراک برگزار و سپس خبرنگاران از مرکز انتقال نفت شازند و ایستگاه مخابراتی سمنگان بازدید کردند.

کد خبر: 219266