در شرایطی که بسیاری از جوانان کشورمان در پی یافتن شغلی برای گذراندن زندگی خود و خانوادهشان هستند، کارخانه ای بزرگ در قلب ایران به خاک نشسته است. کارخانه بزرگ تولید سنگ های تزئینی و ساختمانی در استان قم با وجود دستگاه های مدرن، معطل سرمایه در گردش است و دستگاه های آن خاک می خورد.

کد خبر: 234580