مجمع عمومی خانه سینما برای تعیین دوره سیزدهم هیات مدیره این تشکل صنفی، با حضور نمایندگان صنوف گوناگون سینمایی در خانه سینما برگزار شد.

کد خبر: 257092