همایش هویت ایرانی صبح امروز یکشنبه (17اسفندماه) در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد. 
کد خبر: 258810