هر جای دنیا که سرد باشد، اینجا گرم است؛ گرمایی که از هوای کارگر بودن کارگران نشانه می‌گیرد و روی بدن، آرام می نشیند. سخت است کارگر بودن و یا بهتر است بگوییم، سخت شده است کارگر ماندن. این روزها همه گرفتاری‌ها و مشکلات ریز و درشت اقتصادی خود را در جمع کارگران به وضوح نشان می‌دهند و کارگران شده‌اند سپر بلای تصمیم‌هایی که آش اقتصاد را شور، تلخ و زهر مزه کرده‌اند. اما با این وجود آنها هستند، یعنی ایستاده‌اند و تنور تولید را روشن نگه داشته‌اند. با این عکس‌ها همراه شوید. دقایقی کوتاه کارگر بودن را به تصویر کشیده‌اند.

 

کد خبر: 262686