برگزاری آئین کوچه گردان عاشق در شهر قم

همزمان با برگزاری شانزدهمین سال آیین کوچه گردان عاشق در سطح کشور برای دومین بار این آیین به همت نمایندگی جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) شهر قم با هدف توجه جامه به معضل گرسنگی و چاره جویی برای این مشکل برگزار شد. در این مراسم 150 کیسه حاوی کمک های غذایی مردم نیکوکار به دست خانواده های نیازمند رسید تا تأکیدی بر سیره عملی امام علی (ع) و توصیه های ویژه ایشان مبنی بر لزوم توجه به قشار محروم جامعه باشد.

کد خبر: 290344