نوروز که از راه می رسد، ایران نیز ریه هایش را تازه می کند و هر گوشه ای از آن فرش قرمزی می شود برای شهروندان ایرانی که سفر را کوک می کنند. به طور قطع دیدنی های سرزمین پهناور ما تمام شدنی نیستند ولی ما سعی کرده ایم که گوشه ای از آن را در قاب کوچک خود به تصویر بکشیم؛ قاب کوچکی از رنگ هایی که با بهار عاشق می شوند.

کد خبر: 356012