کنگره آموزش عالی ایران صبح امروز با حضور دکتر فرهادی وزیر علوم و دکتر عارف منتخب مردم تهران در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

کد خبر: 361573