به مناسب هفته دولت، رقابتهای سه گانه چوگان با حضور سه تیم چوگان قصرفیروزه، نوروزآباد و کانون چوگان در زمین چوگان باشگاه قصر فیروزه در روز جمعه ۵ مرداد برگزار شد. در اولین مسابقه تیم قصر فیروزه توانست با نتیجه ۲/۵ بر ۲ تیم باشگاه نوروزآباد را شکست دهد.

کد خبر: 404712