دومین مسابقه در چارچوب رقابتهای سه گانه چوگان هفته دولت در زمین چوگان باشگاه قصرفیروزه برگزار شد و تیم کانون چوگان توانست با نتیجه ۶ بر ۱ از سد تیم نوروزآباد بگذرد و همراه با تیم قصرفیروزه به فینال برسد.

کد خبر: 404713