نمایش خاندان مرگ به کارگردانی مهراو نوری در تماشاخانه پالیز به روی صحنه رفته و در اولین روز ، میزبان عکاسان و خبرنگاران بود .

کد خبر: 420137