ارامنه بعد از کوچ بزرگ یعنی در سال ۱۶۰۵ به دستور شاه عباس دوم به اصفهان آورده شدند. آنها از بدو ورود شروع به ساختن محل زندگی کردند و در وهلهٔ اول کلیساها را بنا کردند ،که می توان به یکی از بزرگترین کلیساهای تاریخی جلفای اصفهان کلیسای وانگ یا آمنا پرکیج نام برد.داخل کلیسا و تمام دیوارهای اطراف و جوانب آن نقاشی رنگ و روغن و آب طلا به سبک ایرانی و تصاویری از زندگی حضرت مسیح (ع) تزئین شده است.

کد خبر: 428814