نشست خبری «پرویز تناولی و شیرهای ایران» با حضور علی محمد زارع سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران ، پرویز تناولی ، محمدرضا کارگر مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی و بهزاد حاتم دبیرنمایشگاه، امروز دوشنبه ( ۲۹ خردادماه) در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

کد خبر: 502213