دادستان عمومی و انقلاب شیراز خبرداد:

ایلنا: دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت: تعداد دستگیرشدگان در جریان پرونده شهردار و شورای شهر مرودشت افزایش یافت.

پربازدیدترین