کد خبر: 136996 A

یک مقام مسئول در صنعت نفت فارس:

چکیده: رئیس خدمات پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت و گاز استان فارس روز گذشته با صدور بخشنامه‌ای به روسای درمانگاه‌های ۸ واحد صنعتی، دستور توقف ارائه خدمات توسط درمانگاه‌های مستقر در این واحد‌ها به کارگران پیمانکاری و قرارداد موقت را صادر کرد.

رئیس خدمات پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت و گاز استان فارس روز گذشته با صدور بخشنامه‌ای به روسای درمانگاه‌های ۸ واحد صنعتی، دستور توقف ارائه خدمات توسط درمانگاه‌های مستقر در این واحد‌ها به کارگران پیمانکاری و قرارداد موقت را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در منطقه، فریدون جمشیدی، رئیس خدمات پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت و گاز استان فارس در بخشنامه‌ای که ۲۳ دی‌ماه سال جاری به روئسای درمانگاه‌های موجود در مناطق عملیاتی «آغار»، «دالان»، «لاوان»، «گاز پارسیان»، «تابناک»، «ایثار»، «سعادت‌آباد» و «S۱ فراشمند» صادر کرده، از آنان خواسته است که کارگران پیمانی و قرارداد موقت را نپذیرند و آنان را به درمانگاه‌های تامین اجتماعی بیرون از واحدهای محل اشتغال‌شان ارجاع دهند.

[تصویر بخشنامه]

استان فارس اشتغال بهداشت و درمان تامین اجتماعی دی ماه صنعت صنعت نفت مناطق عملیاتی نفت و گاز وزارت نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر