کد خبر: 162033 A

مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور اقلید:

دانشگاه پیام نور به دلیل برخوردار ی از ویژگی و زیر ساخت مناسب فرهنگی نقش مهمی در تحقق اهداف سال جدید خواهد داشت.

اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور اقلید در سال جدید برگزار شد.
به گزارش ایلنا از شیراز، جلسه شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور اقلید با حضور مسئول امور جاری دانشگاه و مسئولین انجمنهای دانشجویی در دفتر مدیریت این دانشگاه برگزار شد. در این جلسه مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور با بیان اینکه سال جدید سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری شده گفت: دانشگاه پیام نور به دلیل برخوردار ی از ویژگی و زیر ساخت مناسب فرهنگی نقش مهمی در تحقق اهداف سال جدید خواهد داشت.
وی همچنین اظهار داشت: با توجه به موفقیتهای دانشگاه پیام نور استان فارس در سالهای اخیر این دانشگاه گامهای مهمی در توسعه فرهنگ بر داشته است.
حاجیان برگزاری همایش ها و سمینار ها و جلسات پرسش و پاسخ را از مهم ترین برنامه های فرهنگی در سال جدید دانست و افزود: امسال تلاش خواهیم داشت تا این برنامه به شکل مطلوب برگزار گردد و در این راستا از نظرات سازنده تمامی اساتید و دانشجویان استفاده خواهیم کرد. در پایان مسئولین انجمنها ی دانشگاه گزارشی از عملکرد سال گذشته را ارائه دادند.

استان فارس اقتصاد برنامه های فرهنگی پرسش و پاسخ دانشگاه پیام نور اهداف دانشگاه نقش تحقق مهمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر