کد خبر: 219356 A

شورای عالی معماری وشهرسازی مصوب کرد:

به جهت عدم ارائه نقشه‌ها و اسناد تکمیلی وفق شروط مصوبه مورخ ۸۹/۱۰ / ۶ شورای عالی در خصوص طرح توسعه حرم حضرت احمد بن موسی(ع) شاهچراغ و فقدان نقشه‌های ملاک عمل مصوب، همچنین مغایرت بند شش مصوبه مذکور با ضوابط سازمان میراثفرهنگی، مصوبه مذکور ملغی می‌شود.

براساس مصوبه شورای عای معماری و شهرسازی طرح توسعه حرم شاهچراغ(ع) مصوبه سال ۸۹ لغو شد.

بر اساس این مصوبه و به جهت عدم ارائه نقشه‌ها و اسناد تکمیلی وفق شروط مصوبه مورخ ۸۹/۱۰ / ۶ شورای عالی در خصوص طرح توسعه حرم حضرت احمد بن موسی(ع) شاهچراغ و فقدان نقشه‌های ملاک عمل مصوب، همچنین مغایرت بند شش مصوبه مذکور با ضوابط سازمان میراثفرهنگی، مصوبه مذکور ملغی می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، معاون معماری وشهرسازی و دبیر شورایعالی معماری وشهرسازی در نامه‌ای به استاندار و رییس شورای برنامه ریزی وتوسعه استان فارس اعلام کرد: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به دنبال ارایه گزارش درباره اقدامات صورت گرفته در بخشی از بافت تاریخی شهرشیراز، در جلسه مورخ ۹۳/۷ / ۱۴ خود به شرح زیر تصمیم گیری کرد:
۱ - در راستای صیانت از میراثتاریخی، فرهنگی و لزوم حفاظت از یکپارچگی بافتهای واجد ارزش و همچنین اهمیت رعایت حقوق ساکنین این بافت‌ها مقرر شد دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری در استانهادر جلساتی که موضوعات فوق الذکر درآن مطرح است ازمشاور طرح جامع شهر(به عنوان سندبالادست)، نماینده معتمد تشکل‌های مردمی ودو نفر از متخصصین دانشگاهی و اهل حرفه و در شهرهای مذهبی نماینده تولیت آستان متبرکه(در موارد تصمیم گیری داخل محدوده وحریم مصوب حرم مطهر) را دعوت کنند.

۲ - در خصوص بافت تاریخی شهر شیراز، به جهت جلوگیری از تهیه طرح‌های متعدد کالبدی و اجرایی و بعضا مغایرت طرح‌های تهیه شده با طرح‌های فرادست مقرر شد، طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز با رویکرد صیانت از یکپارچگی بافت و ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و احیاء فرهنگ سکونت پس از طی مراحل استانی ظرف مدت دو ماه در کمیته تخصصی شورایعالی بررسی در دستور کار شورایعالی شهرسازی و معماری قرار گیرد.

۳ - به جهت عدم ارائه نقشه‌ها و اسناد تکمیلی وفق شروط مصوبه مورخ ۸۹/۱۰ / ۶ شورایعالی در خصوص طرح توسعه حرم حضرت احمد بن موسی(ع) شاهچراغ و فقدان نقشه‌های ملاک عمل مصوب، همچنین مغایرت بند شش مصوبه مذکور با ضوابط سازمان میراثفرهنگی، مصوبه مذکور ملغی و ضمن تاکید بر عدم هرگونه مداخله و اجرای طرح در اراضی پیرامونی حرم مطهرمقرر گردید محدوده طرح توسعه حرم وضوابط و مقررات مربوطه در قالب طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز(موضوع بند۲مصوبه حاضر) تعیین و توسط دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ابلاغ شد.

استان فارس ایران حرم مطهر حقوق روابط عمومی معاون معماری توسعه حرم مصوبه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر