کد خبر: 235518 A

اهدای اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی در جهرم به سه بیمار نیازمند به اعضای حیاتی، زندگی دوباره بخشید.

اهدای اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی در جهرم به سه بیمار نیازمند به اعضای حیاتی، زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبرنگارایلناازشیراز، با رضایت خانواده مرحوم جمعه منوچهری ۵۵ ساله ساکن داراب، سه بیمار منتظر در لیست پیوند عضو، حیاتی دوباره یافتند.

کبد این مرحوم که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به شهرام لطفی ۲۴ ساله ساکن زنجان اهدا شده و کلیه های این بیمار مرگ مغزی به صغری عوض پور ۶۰ ساله ساکن شیراز و خلیل درستان، ۶۰ ساله ساکن داراب اهدا شد.

جدا سازی اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی در بیمارستان پیمانیه جهرم و پیوند اعضا در بیمارستان نمازی شیراز انجام شده است.

مرکز پیوند بیمارستان پیمانیه جهرم ضمن قدردانی از خانواده محترم مرحوم منوچهری، از هموطنان دعوت می کند برای دریافت کارت اهدای عضو به انجمن اهدا عضو مراجعه کنند

اهدای عضو بیمارستان پیوند اعضا تصادف خانواده مرگ منوچهری اعضای بیمار مغزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر