کد خبر: 323426 A

با صدور بیانیه‌ای صورت گرفت

ایلنا: انجمـن حمایت از حقـوق مـدنی شهروندان و شبکه سازمانهای غیردولتی زیست محیطی ایران با صدور بیانیه‌ای از رهبر معظم انقلاب به دلیل اعلام سیاستهای کلی محیط زیست تقدیر کردند.

به گزارش ایلنا از شیراز،  در این بیانیه که یک نسخه از آن نیز به دفتراین خبرگزاری دراستان فارس ارسال شده آمده است:

ژرف اندیشـی و نگـاه آگاهانـه و دوراندیشـانه رهبـری معظـم بـار دیگـر بارقـه امیـد را در دل دوستـداران، اندیشمنـدان، عاشقان و زحمت کشان عرصه محیط زیست برافروخت.

ایشان با دیدگاه حکیمانه خویش تمام مواردی را که موجـب دغدغـه و خواستـه هـای اندیشمنـدان و خواستـگاه ما و همه دلسوزان بود به روشنی مشخص، تدوین، تبیین و ارائه کردند.

لـذا ضمن تقدیر از رهبری معظم از تمام مسئولان سه قوه و کلیه مدیران خصوصاً مدیران ارشد و میانی خواستار پیگیری و اجرای مجّـدانه منـوّیات معظم اله بویژه در خصوص مشارکتهای مردمی هستیم.

در پایان آمادگی خود را جهت تحقق این سیاسـتها اعـلام می‌کنیم.

محیط زیست-مقام معظم رهبری-انجمن حمایت از حقوق شهروندی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر