کد خبر: 241887 A

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات رجاء واثق دارد که خشونت و تروریسم نه تنها موجب وحشت و ارعاب شهروندان نیست، بلکه همبستگی ملت‌ها را در پی خواهد داشت.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در محکوم کردن اعمال تروریستی در فرانسه بیانیه داد.

به گزارش ایلنا، در متن این بیانیه آمده است:

«انجمن دفاع از آزادی مطبوعات همگام با دیگر نهادهای مدنی و مراکز رسانه‌ای اقدام تروریستی جنایتکاران در کشتار مردم بیگناه و روزنامه‌نگاران فرانسه را به شدت محکوم می‌کند. اینگونه اقدامات وحشیانه و تروریستی فاقد هرگونه منطق و دستاورد بشری است و لکه ننگی بر کارنامه سیاه مخالفان اندیشه و گفت‌وگو در عصر فرهنگ و دانش است.

روزنامه‌نگاران ضمن انجام وظایف خطیر و گوناگونی که اجتماع بر دوش آنها نهاده اهتمام به ترویج حقوق بنیادین بشری را از اهم وظایف خویش شمرده و در پرتو اصل «آزادی بیان» و «گردش آزاد اطلاعات» به رعایت استثناء‌های این اصل که مورد قبول نظام‌های حقوقی جهان است، ‌ همت می‌گمارند.

از جمله ۱ - پرهیز از نفرت و توهین به مقدسات مذاهب، ‌ اقوام و نژادها ۲ - پرهیز از ترویج خشونت و تروریسم ۳ - پرهیز از ترویج هرزه‌نگاری ۴ - پرهیز از ترویج شورش بر علیه دولت قانونمند ۵ - پرهیز از ترویج جنگ و اقدام علیه منافع و امنیت کشور و حقوق عمومی شهروندان که بارها در دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا مورد تاکید قرار گرفته در کانون توجه خاص روزنامه نگاران قرار دارد.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات رجاء واثق دارد که خشونت و تروریسم نه تنها موجب وحشت و ارعاب شهروندان نیست، بلکه همبستگی ملت‌ها را در پی خواهد داشت.

این انجمن معتقد است که ترویج گفت و گو و اندیشه ورزی با رعایت اصول پنج گانه فوق، نفی اندیشه افراطی‌گری تروریسم و خشونت را موجب شده و تعامل میان فرهنگ‌ها و ملت‌ها را فراهم خواهد آورد.

بدیهی است که نفی استانداردهای دوگانه و برخوردهای تبعیض آمیز و احترام به حیثیت ذاتی انسان، ‌ مذهب و فرهنگ ملت‌ها که اساس صلح، ‌ عدالت و آزادی است، جهانی عاری از خشونت را برای جهانیان به ارمغان خواهد آورد.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ضمن اظهار همدردی با ملت و دولت فرانسه خصوصا روزنامه‌نگاران و خانواده قربانیان آن کشور از دولت فرانسه و اتحادیه اروپا مصرانه می‌خواهد که با اتخاذ تدابیر مناسب به ریشه‌یابی و اعلام اینگونه حوادثتلخ همت گمارند تا در آینده شاهد اینگونه اقدامات جنایتکارانه نباشیم. فرصت را مغتنم شمرده و به روح قربانیان بی‌گناه ادای احترام می‌کنیم.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات»

اتحادیه اروپا تروریسم جهان حقوق خانواده خشونت دولت رسانه فرانسه مطبوعات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر