کد خبر: 261694 A

از سوی روابط عمومی تئاتر شهر؛

مجموعه تئاتر شهر با انتشار «منشور شوراهای هنری مجموعه تئاتر» و فراخوان مرکز مطالعات اجرایی قشقایی سیاست های کلی این مجموعه را منشر کرد.

به گزارش ایلنا، در متن «منشور شوراهای هنری مجموعه تئاتر شهر» آمده است:

به نام زیبای زیبایی بخش

با تقدیم احترام به ساحت دست اندرکاران تئاتر کشور و نظر به تشکیل شوراهای تخصصی هنری به منظور هویت بخشی به سالنهای تابعه این مجموعه ، شوراهای هنری ضمن در نظر گرفتن تمام پیشنهادات مطروحه در سالهای گذشته و در نظر گرفتن شرایط واقعی و موجود معاونت امور هنری و اداره کل هنرهای نمایشی کشور، نکاتی را که مورد تفاهم و اشتراک است به صورت منشور هنری تئاتر شهر به شرح ذیل اعلام می کند:

این شورا نبود امکانات سخت افزاری تئاتر و محدودیت های بسیار بر سر راه تولید تئاتر را مد نظر قرار داده است. در این خصوص هر سالن با اتخاذ تصمیم نهایی برای ایجاد امکان اجرایی بازه ای بیش از چهار تا هشت اجرا نخواهند داشت. که مجموعه این تلاشها می تواند منجر به اجرای تقریباً سی نمایش در طول سال 94 شود.

متاسفانه در سالهای گذشته همواره شاهد نبود تعاریف، قوانین و قواعد یکسان در خصوص نحوه اجراها بوده ایم که منجر به دامن زدن به ساختارهای غیر قابل عبور اداری شده است. این مقوله منجر به نبود دانایی متقابل هنرمندان و مدیران نسبت به امور یکدیگر و ایجاد سوء تفاهماتی شده است.

با گذشت زمان همواره به اثبات رسیده است که خود هنرمندان تئاتر بهترین و مصمم ترین قاعده گذاران این فضا بوده اند. به این روی شوراهای هنری ضمن استقبال از واگذاری تصمیم به خرد جمعی ، با ابراز امیدواری مضاعف، ادامه روند این منشور را خواستارند.

اجراهای تئاتر در دنیا دارای تطور و تنوع بسیار است. این گوناگونی در تمام سطوح ایده ، متن و اجرا وجود دارد. شوراهای هنری مجموعه تئاتر شهر با در نظر گرفتن تئاتر شهر به عنوان نگین انگشتری تئاتر دولتی کشور در نظرات و مشخصه های هر سالن تلاش کرده اند تا هر سالن دارای قوانینی متمایز باشد.

شوراهای هنری طی برگزاری جلسات متعدد نسبت به مکتوب کردن موارد مطروحه برای هر سالن، این نکات را شفاف در اختیار هنرمندان تئاتر قرار خواهد داد.

شوراهای هنری سالن ها امیدوارند سامانه تئاتری این مجموعه با این تعاریف و برنامه ریزی ها به سمت و سوی شفاف سازی حرکت کند تا از رودربایستی های رایج در دفاتر مدیران با هنرمندان دوری شود.

توضیح: علیرغم نکات فوق ، شوراهای هنری ضمن استقبال از طرح پیشنهادی خانه تئاتر  با عنوان «طرح ملی توسعه و گسترش فضاهای تئاتری کشور» خواستار توسعه فضاهای هنری و افزایش بودجه در خور سالانه تئاتر کشور است. این شورا ازتکمیل و به کار بستن هر قرارداد مالی که منجر به قانون مند کردن مراتب دست مزد هنرمندان باشد استقبال می کند و پیشنهادات خود را نیز در این خصوص به مدیران تقدیم خواهد کرد.

در این خصوص و با در نظر گرفتن بند چهارم این منشور، شوراها سعی و جد و اهتمام فراوان به کار بسته اند تا مدلهای مالی گوناگونی نیز مکتوب کرده و به مدیران ارائه دهند. شوراهای هنری مجموعه تئاتر شهر منکر توانمندیها و کاستی های موجود مجراهای دولتی نیستند، با این وجود اعضای تمامی این شوراها یکی از مهمترین تعاریف را در راستای تولید تئاتر وجوهات حمایتی گسترده معاونت هنری و اداره کل هنرهای نمایشی اعم از معنوی و مادی به عنوان تولیت تئاتر کشور می داند. این شوراها امیدوارند ثبات این منشور و رسیدن به محصول بتواند دوران اوج تئاتری را به این مجموعه بازگرداند.

شورای هنری تئاتر شهر قراردادهای تیپ خانه تئاتر را یکی از راهکارهای موجود برای رفع نابسامانی های مالی دانسته و اعتقاد دارد که این قرارداد کف مطالبات به حق دست اندرکاران تئاتر بود و امیدوار است شرایط مالی تئاتر به گونه ای اصلاح شود تا بار دیگر قرارداد تیپ بر اساس افزایش نرخ تورم و به طور کامل اجرایی شود.

فراخوان مرکز مطالعات اجرایی قشقایی منتشر شد

فراخوان مرکز مطالعات اجرایی قشقایی جهت حضور هنرمندان و گروههای مختلف نمایشی متقاضی اجرای این پروژه در مجموعه تئاتر شهر منتشر شد.

در متن فراخوان مرکز مطالعات اجرایی قشقایی آمده است:

تعریف

مرکز مطالعات اجرایی قشقایی مرکزی است برای حمایت ازمطالعه و آزمون گروه‌های در جست‌وجوی شیوه های مختلف در تئاتر ایران. هنرمندانی که اولویت خود را بر تشکیل گروه قرار داده‌اند.گروه‌هایی که ترجیح می‌دهند از طریق آموزش، برنامه‌ریزی، تمرین استفاده بهینه از مکان ثابت در برای تقویت توانایی‌ها و مشارکت همه‌ی عوامل گروه به شکل خودگردان تمرکز کنند.

تعریف گروه از نظر مرکز مطالعات اجرایی قشقایی این است:   کنار هم قرار گرفتن کارگردانان، بازیگران، طراحان، نویسندگان، دراماتورژها، موزیسین‌ها و...به صورت ثابت و مستمر با اهداف، برنامه‌ها، چشم‌انداز روشن و مشترک که بر اساس یک ایده‌ی اصلی متمایز کنار هم جمع شده‌اند و دارای سابقه‌ی موثر و معلوم هستند و با شیوه‌ای خاص منتج شده از ایده‌ی اصلی در هر گونه‌ی تئاتری مطالعه و تجربه می‌کنند و این مهم، رویکرد ویژه‌ی آنان به تئاتر را معین می‌کنند.

ایده: اختصاص فضای مرکز مطالعات اجرایی قشقایی به گروه‌های واجد شرایط به مدت 15 روز از ساعت 9صبح تا 10 شب جهت استقرار کامل و بهره‌برداری و خلاقیت گروهی.

اهداف ایده:

١- حمایت از شکل‌گیری و تداوم گروه‌های تئاتری:اصلی ترین عنصری که می تواند تئاتر ایران را مستحکم و امنیت شغلی را تضمین و تداوم تجربه تئاتری را رونق بخشد،حمایت از شکل گیری گروه ها،تقویت گروه های موجود و تشویق برای تبدیل شدن آنها به کمپانی های تئاتری ست.

٢- تقویت ایده‌ی تئاتر چرخشی در تهران:هر محصول نمایشی که تولید می شود می بایست در معرض استفاده عموممردم  (در شهرستان های مختلف) قرار گیرد. با توجه به رشد جمعیت،گسترش تئاتر،افزایش گروه ها و هم چنین خصلت عمومی تئاتر لازم است هر محصول تولید شده در اکثر مناطق و حتی زمان های مختلف در طول چند دوره اجرا گردد. این مرکز تلاش می کند مقدمات تمرین و تجربه این ایده را در حد امکان فراهم کند.

٣- تمرین استقرار گروه‌ها در سالن نمایش این مرکز تلاش می کند در زمان محدود امکان تمرین را در اختیار گروه هایی که فاقد مکان ثابت هستند ،قرار دهد.

٤- تمرین اداره‌ی چرخه‌ی اقتصادی در فضاهای تئاتری:.این مرکز این امکان را برای گروه ها ایجاد می کند تا بتوانند با تمرکز و در اختیار داشتن فضای تمام وقت(موقتی) چگونگی طراحی درآمدزایی را تمرین کنند.

٥- تمرین و تقویت خلاقیت برنامه‌ریزی چند وجهی:گروه های تئاتری علاوه بر خلاقیت هنری و اجرایی لازم است در زمینه خلاقیت برنامه ریزی نیز کسب تجربه کنند. گروه های تئاتری فرصت دارند در مرکز قشقایی مقدمات این حرکت را آزمون کنند.

٦- ایجاد بستر برای استقلال گروه‌ها:این مرکز تلاش دارد تا به گروه ها و استقلال برنامه ریزی آن ها دقت کرده و با در نظر گرفتن شرایط محیطی،زمانی و اقتصادی واحد به گروه ها فرصت تجربه استقلال دهد.

٧- ایجاد تنوع در تولیدات هر گروه برای مخاطب:اینمرکز با توجه به تنوع تماشاگران‏‏‏ْ‎‎ گروه ها را در تولیدات متنوع راهنمایی و تشویق می کند.

٨- اهمیت دادن به گروه‌محوری به جای کارگردان‌محوری:این مرکز در بررسی های خود توجه ویژه ای به گروه های دارای سابقه و پیشینه خواهد داشت.

٩- تلاش برای بهره‌برداری خلاق و بهینه از زمان و فضای موجود:این مرکز تلاش دارد از زمان و فضای موجود استفاده خلاق و بهینه کرده و ساعات غیر فعال و مرده ی فضای در اختیار را با کمک خلاقیت گروه ها پویا و فعال کند.

١٠-تلاش برای تدوین مطالعات اجرایی بر اساس تجربه‌های روش‌مند گروه‌ها:تبیین و تدوین دیدگاه ها،نظریات و تفکرات گروه ها به دلیل نیاز مبرم به آشنایی تماشاگر با چیستی تجربیات یک گروه و ثبت آن در روند تاریخ تئاتر ضرورت غیر قابل انکاری ست که تئاتر ایران نسبت به آن توجه جدی ندارد.

11- تقویت و تمرین دیدگاه پروژه‌محوری به جای اجرامحوری:این مرکز توجه ویژه خود را به گروه هایی معطوف خواهد داشت که در کنار اجرا، برای پروژه های کلان تر برنامه ریزی می کنند.

١٢-افزایش تجربه‌ی پرورش تماشاگر:اینمرکز فرصتی فراهم خواهد کرد تا گروه ها تجربه پرورش تماشاگر بر اساس مطالعات اجرایی خود را افزایش دهند.

13- تمرین و تقویت رفتار حرفه‌ای در گروه تئاتری: این مرکز قشقایی تلاش دارد فرصتی فراهم آورد تا گروه ها ضمن تمرین بیشتر رفتار حرفه ای در زمانی فشرده،نسبت به تقویت و رفع موانع رفتار حرفه ای به عنوان یک رکن اساسی اقدام کنند.

 این ایده را چگونه اجرا می‌کنیم؟

سالن تئاتر قشقایی از ساعت 9 صبح به گروه‌های مورد نظرتحویل داده می‌شود(این تحویل سالن شامل اتاق فرمان،رختکن‌ها، سرویس‌های بهداشتی و...می‌شود)و گروه‌ها آزادند برنامه‌ریزی خود را طبق امکانات این مکان تنظیم کنند.

 لازم به ذکر است بقیه‌ی مکان‌های تئاتر شهر در اختیار مرکز قشقایی نبوده و در صورت نیاز باید با مدیریت مجموعه مکاتبه صورت گیرد.هم‌چنین گروه‌ها موظف‌ند ساعت 10 شب در روز پانزدهم سالن را به همان شکلی که تحویل گرفته‌اند به مسئول سالن  قشقایی تحویل دهند.

2-متصدی فروش بلیت،متصدیان امور تماشاگر،متصدیان نور،صدا،صحنه،نظافت و... توسط افراد گروه و البته تحت نظارت تئاترشهرانتخاب شده و این مرکز هیچ وظیفه‌ای در خصوص تامین نیروی انسانی برای گروه ندارد.

این مسئولیت با نظارت مسئول مستقیم سالن و مسئول فنی صورت می‌گیرد.

3-گروه‌های مستقردر مرکز مطالعات قشقایی هیچ‌گونه محدودیتی جهت برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مطالعاتی، کنفرانس علمی_پژوهشی، نمایش فیلم، سخنرانی، نمایش‌نامه‌خوانی، ایجادپاتوق فرهنگی، جلسات گفت و شنود، برگزاری فستیوال و غیره - در چارچوب برنامه‌ای مدون - ندارند.

4-گروه‌های مستقر بر اساس موضوع برنامه‌ی پیشنهادی خود، باید حداقل هر روز یک اجرای عمومی در مرکز مطالعات اجرایی قشقایی داشته باشند. گروه‌ها مجازند یک اثر یا مجموعه آثار گروه (در قالب رپرتوار) راپس از اخذ مجوز به روی صحنه ببرند.

مرکز مطالعات، در خصوص تعداد و زمان اجراها(چه در ساعات مرسوم غروب تا شب و چه در ساعات غیر مرسوم صبح تا شب) و غیره، دخالتی نخواهد داشت.

5-مرکز مطالعات اجرایی قشقایی روزانه مبلغ 15000000 ریال را بعنوان یارانهپرداخت می‌نماید.این یارانه‌جهت کمک به مطالعه، تجربه،برنامه‌ریزی و تمرین استقرار گروه‌ها پرداخت خواهد شد و برای تمامی گروه‌ها یک‌سان در نظر گرفته می‌شود.

گروه‌هابرای برنامه‌ریزی اقتصادی خود اعم از تعیین قیمت بلیت، فروش محصولات فرهنگی، اسپانسرینگ(طبق قوانین)، شهریه‌ی کارگاه‌های آموزشی و غیره آزادند.گروه های اجرایی موظف به تهیه ی گزارش ”توجیهی“برنامه ی خود هستند.

تبصره- روش و زمان پرداخت یارانه‌های مرکز مطالعات اجرایی قشقایی بر اساس قرارداد فی مابین گروه و انجمن هنرهای نمایشی تنظیم خواهد شد و مرکزقشقایی هیچ‌گونه مسئولیتی درباره‌ی زمان و روش پرداخت نخواهد داشت.

6-بر اساس بودجه‌ی000/000/700/2 ریالی (دو میلیارد و هفت‌صد میلیون) اختصاص‌یافته برای سال 1394، مرکز مطالعات قشقایی پذیرای حداکثر 12 گروه ایرانی واجد شرایط خواهد بود.

با تامین منابع مالی جداگانه،اجرا برای 2 گروه بین‌المللی در سال 1394 برنامه‌گذاری خواهد شد.

7-این مرکز تلاش دارد کتاب سال قشقایی را که بازتاب‌دهنده‌ی تجربیات تدوین‌شده‌ی گروه‌های اجرایی‌ستدر پایان هر سال منتشر نماید.

8-مرکز مطالعات اجرایی قشقایی ،به دو گروه که برنامه‌های ارائه شده‌ی آن‌ها با عملکرد اجرایی‌شان، تطابق دقیق و موفق‌تری داشته باشد، فرصت مجدد 15 روزه دیگری برای ادامه و پیگیری مطالعات و اجرا خواهد داد.

تبصره- کنترل کیفیت برنامه‌های اجراشده توسط مرکز قشقایی انجام می‌شود. این مرکز گزارش کیفی خود مبنی بر تطابق برنامه و عملکرد را به صورت مکتوب ، به گروه اعلام خواهد کرد.

9-مرکز مطالعات اجرایی قشقایی، به هر گروه واجد شرایط 240 ساعت تمرین طی مدت دو ماه - پیش از تحویل سالن -اختصاص می‌دهد.

10-هزینه‌ی بازاریابی، تبلیغات، چاپ و پخش اقلام تبلیغاتی به‌طور کامل بر عهده‌ی گروه‌ها بودهو این مرکز هیچ‌گونه بودجه‌ای در این خصوص در اختیار گروه‌ها قرار نخواهد داد.

زمانبندی، تعهدات و وظایف:

همه‌ی گروه‌های متقاضی موظف خواهند بود تا تاریخ 25/1/94پیش‌نهاد نامه‌ی خود را به همراه فرم پیوست تکمیل و به مرکز مطالعات اجرایی قشقایی ارائه نمایند.

مرکز مطالعات اجرایی قشقایی تا تاریخ 10/2/93 لیست گروه‌های واجد شرایط را برای عقد قرارداد اعلام خواهد نمود.

گروه‌های پذیرفته‌شده باید جزئیات و مستندات برنامه‌ی اجرایی پیشنهادی‌شان را حداکثر 15 ظرف روز بعد از اعلام نتایج به این مرکز ارائه نمایند.

گروه‌ها موظف‌ند جزئیات آثار اجرایی مورد نظر خود را حداقل 7 روز قبل از شروع برنامه‌ها به دفتر شورای ارزشیابی و نظارت جهت اخذ پروانه‌ی نمایش ارائه نمایند.

گروه‌ها موظف میزان استقبال و گزارش مالی خود و همچنین گزارش مدون و مطالعات اجرای نمایش خود را حداکثر ظرف مدت 45 روز بعد از اتمام پروژه به مرکز مطالعات اجرایی قشقایی تحویل دهند.

گروه‌ها موظف‌ند برنامه‌ریزی و طراحی‌های خود را بر طبقامکانات موجود محیطی و فنی تالار قشقایی انجام دهند. این مرکز هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ایده‌هایی که امکان اجرا در این سالن را ندارند، نخواهند داشت.

تذکر مهم: پلان صحنه و امکانات فنی سالن قشقایی به فراخوان پیوست شده است.

گروه‌ها موظف به اجرای دقیق برنامه‌ی ارسالی و مصوب نهایی خود هستند و در صورت هرگونه تغییر در برنامه می‌بایست آن را به صورت مکتوب به شورا اعلام نمایند.

شایان ذکر است این مرکز بر اساس برنامه‌ی ارسالی رای به حضور گروه‌ها می‌دهد و در صورتی که برنامه ضمانت اجرایی نداشته باشد مرکز خود را موظف به حمایت از گروه نمی‌داند.هم‌چنین گروه‌هایی که در بازه زمانی اختصاصی‌شان منطبق با برنامه‌ی ارسالی خود عمل نکنند، پس از گذشت یک هفته از  فعالیت ؛از مرکز قشقایی خارج و سوبسیدی به ایشان تعلق نمی‌گیرد.

مدارک مورد نیاز:

ارائه‌ی رزومه‌ی اجرا‌ها ی گروه: تعداد اجراهای یک گروه با افراد ثابت با استناد به بروشور معتبر به همراه DVD  آثار .

2-ارائه‌ی اساسنامه گروه .

3-ارائه ی لوگوی گروه.

4-ارائه‌ی مستندات فعالیت‌های خارج از اجرا ( شامل هرگونه فعالیت غیر از اجرای عمومی).

5- ارائه‌ی سوابق استقرار در مکان ثابت(در صورت موجود بودن)

6-ارائه رزومه افراد گروه به صورت جداگانه.

7-ارائه فرم تکمیل شده پیشنهادنامه.

نکته:

از آنجا که مرکز مطالعات اجرایی قشقایی یکی از اهداف خود را بر پایه ی تنوع پروژه ها قرار داده است، چنانچه در حوزه های اجرایی و مطالعاتی پیشنهادهای مشترکی صورت گیرد،اولویت با پیشنهادهای دقیق تر از جانب گروه های با سابقه ؛موفق خواهد بود.

برای دریافت فرم ارائه پیشنهاد نامه مرکز مطالعات قشقایی به آدرس www.teatreshahr.com مراجعه کنید.

سالن قشقایی منشور شوراهای هنری مجموعه تئاتر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر