کد خبر: 272156 A

ایلنا: به دلیل استقبال تماشاگران از فیلم تاکسى تعداد سینماهاى نمایش دهنده به ۲۰۰ سالن افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در پنج روز هفته اول نمایش فیلم ۱۱۳۳۰۴ تماشاگر به دیدن فیلم تاکسى در سینماهاى فرانسه رفتند.

قرار بود تاکسى در ۱۰۰ سینما به نمایش درآید که به دلیل استقبال تماشاگران از پیش‌نمایش‌هاى مردمى آن، نمایش عمومى آن با ۱۴۰ سینما شروع شد و کمپانى ممنتو تصمیم دارد از روز چهارشنبه ۶۰ کپى به این تعداد اضافه کرده و ۲۰۰ سالن سینما را در اختیار فیلم تاکسى قرار دهد.

 فیلم تاکسی آراى بالاى منتقدین نشریات فرانسه را به‌دنبال داشت و بعد از دریافت جایزه فیبراشى - مهم‌ترین جایزه منتقدین فیلم در جهان - منتقدین نشریات فرانسه هم راى بالایی(۴/۳ ستاره از پنج ستاره) را به این فیلم دادند.

در این راى‌گیرى از مجموع آراى بیست و هفت نشریه، ۱۴ نشریه پنج ستاره، ۷ نشریه چهار ستاره و ۶ نشریه سه ستاره داده‌اند.

جعفر پناهی فیلم تاکسی فیلم تاکسی جعفر پناهی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر