کد خبر: 298554 A

ستاره اسکندری:

ایلنا: ستاره اسکندی بازیگر مجموعه تلویزیونی دندون طلا با نگارش یاداشتی احساس خود را از همکاری مجدد با دواود میرباقری در نمایشنامه دندون طلا بیان کرده است.

 به گزارش ایلنا؛ متن یاداشت ستاره اسکندی که برای ایلنا ارسال کرده؛ بدین شرح است:

چه‭ ‬خوش‭ ‬این‭ ‬اقبال‭ ‬که‭ ‬زندگى‭ ‬یک‭ ‬نقش‭ ‬بر‭ ‬صحنه‭ ‬تئا‌تر، ‭‬جان‭ ‬تازه‌ای‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬جاودان‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬ثبت‭ ‬دوربین‭.  ‬‮ «نیّر‮» ‬‭ ‬دندون‬طلا‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬پانزده‭ ‬سالى‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اجرایش‭ ‬گذشت‭ ‬حال‭ ‬مى‌تواند‭ ‬مهمان‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬خانه‌ها، ‭ ‬بر‭ ‬دل‌ها‭ ‬بنشیند‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬همیشه‭ ‬زندگى‭ ‬کند، ‭ ‬عاشق‭ ‬شود، ‭ ‬بجنگد، ‭ ‬رنج‭ ‬بکشد، ‭ ‬حتى‭ ‬بمیرد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬زندگى‭ ‬کند‭. ‬

سپاس‭ ‬آقاى‭ ‬میرباقرى‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رویاى‭ ‬همیشگى‭ ‬را‭ ‬میسر‭ ‬کردید‭.

ستاره اسکندری پیش از این در سال 78 در نمایش دندون طلا بازی کرده بود سری سوم مجموعه دندون طلا 2 شهریور وارد بازار می‌شود.

 

.

ستاره اسکندری دندون طلا
نرم افزار موبایل ایلنا