کد خبر: 305017 A

ایلنا: ضریب کیفی نشریات، عددی بین۰. ۴ تا ۱. ۶ خواهد بود که در محاسبه یارانه و رتبه بندی آنان برای تخصیص آگهی‌های دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا؛ کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات در جلسه ششم خود ۴۸ نشریه از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های سراسری و استانی را ارزیابی کرد.

در این جلسه؛ علی اکبر بهبهانی (نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های مدیریتی مطبوعات)، طاهر روشندل (استاد ارتباطات منتخب مجمع روسای دانشکده‌ها و گروه‌های ارتباطات دانشگاه‌های تهران)، هرمز هوشمند راد (مدیر مسوول منتخب کارگروه نمایندگی مدیران مسوول)، میثم زمان آبادی (نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های روزنامه نگاری)، علیرضا خانی (سردبیر منتخب کارگروه توسعه مطبوعات) و محمد سروش (معاون فرهنگی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی) حضور داشتند.

کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات به منظور ارزیابی نشریات غیرروزنامه‌ای براساس سه شاخص «رسالت مطبوعاتی»، «اخلاق حرفه‌ای» و «میزان مطالب اختصاصی» تشکیل شده است.

ضریب کیفی نشریات، عددی بین۰. ۴ تا ۱. ۶ خواهد بود که در محاسبه یارانه و رتبه بندی آنان برای تخصیص آگهی‌های دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در لینک زیر نتیجه ارزیابی کمیته تعیین ضریب کیفی برای ۴۸ نشریه آمده است: جدول ضریب کیفی

کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات
نرم افزار موبایل ایلنا