کد خبر: 318183 A

ایلنا: پس از برگزاری مجموع عمومی، اعضای جدید هیات مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا، پس از برگزاری مجمع عمومی کانون کارگردانان خانه تئاتر ترکیب جدید هیات مدیره این کانون معرفی شد.

بر اساس رای‌های به دست آمده آقایان مجید گیاه چی، شکر خدا گودرزی، محمد بنایی، هادی عامل، محمد میرعلی اکبری، حمید صفایی و مجید کریمی به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر انتخاب شدند.

جواد روشن به عنوان بازرس اصلی و اسداله زارعی به عنوان بازرس علی‌البدل از سوی مجمع برگزیده شدند.

در رای‌گیری اعضای هیات مدیره، شکر خدا گودرزی به عنوان رییس، محمد بنایی نایب رییس؛ هادی عامل، سخنگو و حمید صفایی به عنوان منشی جلسات هیات مدیره معرفی شدند.

خانه تئاتر کانون کارگردانان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر