کد خبر: 325033 A

ایلنا: انجمن دفاع از آزادی مطبوعات همایش نقش مطبوعات و رسانه‌ها در برگزاری انتخابات سالم، آزاد، عادلانه و منصفانه را برگزار می‌کند.

در متن فراخوان انجمن دفاع از آزادی مطبوعات برای گردآوری مقاله در موضوع «نقش مطبوعات و رسانه‌ها در برگزاری انتخابات سالم، آزاد، عادلانه و منصفانه» آمده است:

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در راستای انجام وظایف حرفه‌ای بزودی همایش علمی «نقش مطبوعات و رسانه‌ها در برگزاری انتخابات سالم، آزاد، عادلانه و منصفانه» را در نیمه اول بهمن ماه‌ برگزار می‌نماید.

لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی دعوت می‌نماید تا تاریخ 15/10/1394 مقالات خود را به دبیر خانه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با آدرس ایمیلcpj.freedom@gmail.com ا رسال فرمایند.

محورهای مقالات به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

1.رسانه‌ها و مشارکت عمومی در انتخابات

نقش  احزاب و گروه‌های مرجع ـ نقش نظارتی و ترویجی رسانه‌ها ـ تاثیر دخالت و عدم دخالت‌ نهادهای حقوق عمومی برکاهش و افزایش مشارکت مردم

2.رسانه‌ها و اقتصاد انتخابات

شفاف‌سازی منابع مالی ـ شفافیت در هزینه‌نامزدها ـ ارتباط مالی نامزدها با رسانه

3.رسانه‌ها و تبلیغات انتخابات

رسانه ملی و محدودیت حقوقی درتبلیغات ـ نقش تبلیغات و اقدام تبلیغی غیرمستقیم بر انتخابات ـ تاثیر شبکه‌های مجازی بر انتخابات ـ رسانه بمثابه یک حزب

4.رسانه‌ها و قانون انتخابات

بررسی خلاءهای قانون انتخابات ایران ـ ضمانت اجرای قوانین موجود انتخابات

علاقمندان برای عضویت در این انجمن باید حداقل 25 سال سن و نداشتن سوءپیشینه موثر کیفری، عدم اشتهار یا مخالفت با آزادی، مطبوعاتی و حقوق مطبوعات و نیز قبول و پذیرش اهداف انجمن و اجرای آن در چارچوب قانون اساسی داشته باشند.

متقاضیان می‌توانند درخواست خود را به آدرس الکترونیکی cpj.freedom@gmail.com ارسال کنند و بعد از بررسی، افراد واجد شرایط به عضویت این انجمن درخواهند آمد. همچنین تا اطلاع ثانوی عضوگیری برای انجمن فعال است.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات همایش نقش مطبوعات و رسانه‌ها در برگزاری انتخابات سالم، آزاد، عاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر