کد خبر: 379072 A

ایلنا: به گفته معاون اداره اسناد وزارت امور خارجه؛ در حال حاضر کارهای مرمت این مرکز زیر نظر یک کارشناس انجام می‌شود اما برای اینکه بتوان کارها را با سرعت بیشتری پیش برد، گروه کارشناسی لازم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون اداره اسناد وزارت امور خارجه با بیان اینکه درصدد هستیم تا تیم کارشناسی مرمت این مرکز را تکمیل کنیم، گفت: مرمت نسخ خطی در این مرکز به کندی پیش می‌رود.

حمیدرضا بداغی درباره مرمت آثار تاریخی در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه به خبرنگار ایلنا گفت: مرمت در این مرکز به مدت یکی و دو سال است که آغاز شده و به کندی پیش می‌رود.

او با بیان اینکه در این مرکز به کارشناسان خبره مرمت نیاز داریم، ادامه داد: در حال حاضر کارها زیر نظر یک کارشناس انجام می‌شود اما برای اینکه بتوانیم کارها را با سرعت بیشتری پیش ببریم نیازمند گروه کارشناسی در این زمینه هستیم.

معاون اداره اسناد وزارت امور خارجه افزود: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه درصدد است در آینده نزدیک این بخش را گسترش دهد تا به‌طور متوسط ماهیانه یک یا دو کتب خطی در این مرکز مرمت شود.

بداغی در پاسخ به این سوال که آیا بخش مرمت در گذشته در این مرکز راه‌اندازی و بعد از مدتی تعطیل شده است؛ گفت: ما بخش مرمت در این مرکز نداشتیم و در گذشته آقای نجارزادگان که در مرمت آثار تاریخی سابقه طولانی دارند برای بررسی و برآورد موارد مورد نیاز مرمت در این مرکز به اینجا می‌آمدند که در همان زمان؛ در گزارشی موضوعات موردنیاز برای مرمت را تهیه و تنظیم کردند.

گفتنی است در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه اسناد و مدارک تاریخی مربوط به دوره‌های مختلف و همچنین تعدادی نسخه خطی نگهداری می‌شود.

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه مرمت نسخ خطی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر