کد خبر: 390626 A

در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران؛

ایلنا: یکشنبه آینده دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیرمسئول سایت خردادنیوز و یک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول خرداد نیوز و رضا رئیسی روزنامه نگار با ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی رئیس شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران ۲۷ تیر ماه برگزار می‌شود. 

براساس کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه، اتهام مدیر سایت «خرداد نیوز» و رضا رئیسی روزنامه نگار اصلاح‌طلب، نشر اکاذیب و با شکایت شهرداری تهران است. 

رسیدگی به این پرونده با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران و همچنین با حضور نماینده مدعی العموم در دادگاه مطبوعات برگزار خواهد شد.

 

دادگاه مطبوعات استان تهران خردادنیوز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر