کد خبر: 400182 A

در گفتگو با چهرزاد بهار مطرح شد:

ایلنا: در پی انتشار خبری، مبنی بر اینکه خانه‌ی ملک‌الشعرای بهار که جنب ورزشگاه شیرودی واقع شده است، هفته‌ی آینده تخریب می‌شود؛ چهرزاد بهار، دختر این شاعر گفت: این خانه‌، منزلِ اصلیِ ملک‌الشعرا نیست.

چهرزاد بهار (دختر ملک‌الشعرای بهار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، دربار‌ه‌ی زمزمه‌هایی مبنی بر آغاز تخریب منزل این شاعر، واقع در جنب ورزشگاه شیرودی از هفته‌ی آینده که برای چندمین بار در فضای رسانه‌ای منتشر شده، گفت: برای چندمین بار تکرار می‌کنم این خانه که در حال حاضر از آن با عنوان منزل ملک‌الشعرای بهار یاد می‌شود، خانه‌ی پدریِ من نیست. خانه‌ی اصلی پدرم که اندرونی، بیرونی و فضایی نسبتاً بزرگ داشت، پنجاه- شصت سال پیش فروخته و تخریب شد.

او ادامه داد: همان ایام، از حکومت پهلوی، مدام درخواست کردیم که این خانه را به عنوان محلی موزه‌مانند، بازسازی و نگه‌داری کنند اما پهلوی هیچ همکاری‌ای در این رابطه نداشت. این منزلِ جنب ورزشگاه شیرودی نیز، بعد از آنکه مقرری پدر قطع شد و در زمانی که پیگیر درمان بیماریِ سل‌ او بودیم، از سوی مادرم و در بخشی از باغ خانوادگی‌اش ساخته شد تا از طریق اجاره کمکی باشد برای مخارج خانواده.

بهار افزود: در واقع این خانه که حتی ثبت میراث فرهنگی نیز شده، منزل اصلی بهار که من در آن به دنیا آمدم و تا نوزده سالگی نیز در آن زندگی کردم، نیست. بعد از مرگ پدرم نیز آن خانه گویا فروخته شد ولی چون سند اصلیِ آن به نام پدرم بود، همه هنوز فکر می‌کنند که منزل اصلیِ ملک‌الشعرای بهار بوده است.

ملک‌الشعرای بهار پریچهر بهار تخریب منزل ملک‌الشعرا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر