کد خبر: 407340 A

ایلنا: در جلسه 557 هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید 78 هزار و 780 نسخه کتاب به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، در جلسه ٥٥7 هیات انتخاب و خرید کتاب تعداد 431 عنوان کتاب در 78 هزار و 780 نسخه به مبلغ 12/166/450/000 (دوازده میلیارد و صد و شصت و شش میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال) جهت خرید به تصویب رسید.

فهرست این خرید در درگاه اینترنتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی http: //mof. farhang. gov. ir/fa/home/book بارگذاری شده است.

ناشرانی که آثار خود را جهت بررسی به این هیات داده‌اند، در صورت تصویب عناوین، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها می‌توانند با هماهنگی قبلی (تلفن ٣٨۵١٢٨۵٠) به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢ مراجعه کنند.

هیئت خرید و انتخاب کتاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر