کد خبر: 416467 A

ایلنا: نشر داستان دو رمان و سه مجموعه داستان تازه منتشر کرده است.

به گزارش ایلنا، رمان‌ها و مجموعه داستان‌های پاییزی منتشر شده در نشر داستان بدین شرح است:

همیشگی (مجموعه داستان) میلاد عیوق

۸۲صفحه رقعی / ۱۰۰۰ نسخه/ ۱۰۰۰۰ تومان

این کتاب اولین مجموعه داستان نویسنده جوان میلاد عیوق است که در برگیرنده یازده داستان کوتاه است. بخشی از مقدمه:

من با هر خط این کتاب اشک ریختم، تنم را به دیوار کوبیدم و تمام آن را زندگی کردم. این دوران بارداری حدوداً سه سال طول کشید و در پس تولد، مغز من در چهار ماه آن را به بلوغ رساند.

در این مدت خوب فهمیدم زندگی در رویا کار ابلهان است و این داشتن هدف است که آینده را می‌سازد.

نکته‌های سوت و کور (مجموعه داستان) فرشید حمیدی فراهانی

۵۰ صفحه/ رقعی/۵۰۰ نسخه/۸۰۰۰ تومان

این کتاب اولین مجموعه داستان، دکتر فرشید حمیدی فراهانی است که شامل شش داستان است: فقیر ولی بی‌نیاز/موسیقی دان/تنهایی/اتوبوس/قبرهای خالی/تئوری بازگشت/

فراهانی این داستان‌ها را براساس تعالیم قرآن نوشته و در مقدمه کتاب آورده است: سعی شده است که ایده این داستان‌ها هم سو با قرآن مجید باشد و خوانندگان، انشاءالله به این نکته توجه خواهند داشت، هر اتفاقی در زندگانی روزمره انسان به شکلی که خود بیانگر اعجاز قرآن بوده در کتاب آسمانی ما بیان شده است. در ابتدا شاید این مهم در داستان‌ها خیلی ملموس نباشد که آن را نیز ناشی از ضعف قلم باید دانست؛ ولی اگر عمیقا توجه گردد؛ قصد، تنها بیان آیاتی در ارتباط با موضوع بوده تا خواننده ضمن تأثیرپذیری از داستان با آیاتی هرچند محدود دلش روشنایی بگیرد و با رجوع به قرآن مجید، دل خود را از این کتاب به تمام معنا آسمانی، بهره‌مند سازد.

مادر و داستان‌های دیگر (مجموعه داستان) توحید تیموری

۱۱۰ صفحه/ رقعی/ ۵۰۰ نسخه/۱۲۰۰۰ تومان

این کتاب اولین مجموعه داستان نویسنده جوان، توحید تیموری است که شامل هشت داستان کوتاه است:

تندیس/آن شب/مادر/شماره/علی دیمی و استاد پیانیست /تصمیم به درجه صفر/چهره خوان/آک و ناک یک عشق

تیموری در مقدمه این کتاب بحث «جهل نمایی» را مطرح کرده و ریشه‌های تاریخی این اصطلاح را بررسی کرده: «دلیل اینکه در مقدمه جهل نمایی را مطرح کردم، رشد روزافزون آن در حوزه‌های مختلف بازنمایی است، هرچند مقاومت‌هایی در برابر این روند در آثار مستقل دیده می‌شود. دلیل این امر هم حضور قدرت در روایت‌گری است؛ قدرت و ایدئولوژی اینگونه روایت را ایجاد می‌کنند تا مردمِ بیشتری را با خود همراه کنند. درواقع، جهل نمایی ابزاری شده است تا با استفاده از قدرت و هژمونی، آنگونه که در کلام گرمشی آمده است، حداکثر مردم را با خود هم رأی کند.

قدرت با این کار، مردم را در مورد موضوعی که ممکن است مقاومت آنان را به همراه داشته باشد، از روایت و تولیدات فرهنگی جدا ساخته و چیزی ارائه می‌کند که مورد پسند و علاقۀ آنان است. جدی‌ترین و ماهرانه‌ترین جهل نمایی‌ها برای حفظ قدرت، در نظام سرمایه داری و بالاخص یهودیان در موضع قدرت، دیده می‌شود که حضور پررنگی در رسانه‌ها و تولیدات فرهنگی دارند. درواقع، جهل نمایی سانسور ماهرانه موضوعات و روایت هاست تا انگیزه و نیت لازم را در مردم و خواننده ایجاد کند. یکی از ژانرهایی که می‌تواند در برابر این روند مقاومت و پایداری کند، داستان کوتاه است....»

سوگند (رمان) شهره علی‌نژاد

۱۵۰صفحه / رقعی/ ۵۰۰ نسخه/ ۱۶۰۰۰ تومان

 این کتاب اولین رمان شاعر و نویسنده جوان، شهره علی‌نژاد است که در آن به مسائل اجتماعی و روابط آدم‌ها در جامعه پرداخته است.

عشق در خانه پدری (رمان) شیرین ماحوزی

۱۴۰صفحه / رقعی/ ۵۰۰ نسخه / ۱۵۰۰۰تومان

این کتاب اولین رمان نویسنده جوان، شیرین ماحوزی است که در آن به موضوع عشق و رنج در سه نسل یک خانواده ایرانی پرداخته است.

نشر داستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر