کد خبر: 416520 A

ایلنا: در پی استقبال مردم و پژوهشگران، چاپ دوم کتاب «امیرکبیر و ناصرالدین ‌شاه» نوشته سیدعلی آل‌داود توسط انتشارات رایزن منتشر شد.

به گزارش ایلنا، کتاب «امیرکبیر و ناصرالدین شاه» نوشته سید علی آل داود حاصل تجمیع دو اثر پیشین نویسنده دربارۀ میرزا تقی خان امیرکبیر با اضافات و بازنگری است که چاپ اول آن در بازار کتاب در مدت کمتر از یک ماه به اتمام رسید.

میرزا تقی خان امیرکبیر در شمار معدود سیاست‌پیشگان ایران در دو سدۀ اخیر است که از‌‌ همان آغاز آشنایی با دنیای سیاست و ورود به آن دریافت که ایران از دنیای متمدن و در حال صنعتی شدن آن روزگار عقب افتاده و این فاصله به سرعت در حال افزایش است. با شکل گیری این اندیشه در ذهن جست‌و‌جو گر وی، به دنبال راه‌های مقابله با آن رفت و با دانشی که از اوضاع جهان به دست آورد کوشید بنیان‌های کارسازی در ایران به وجود آورد. امیرکبیر در مدت سه سال و اندی که تصدی این مقام را داشت خدمات فراوانی به کشور کرد و راه توسعه و گسترش علوم و صنایع جدید را در ایران گشود. او را باید در حقیقت بنیانگذار ایران نو به شمار آورد.

 این اثر به شرح زیر به سه جلد تقسیم شده است: ۱. جلد اول: نامه‌های امیرکبیر به ناصرالدین‌شاه مشتمل بر دو بخش: الف) نامه‌های امیر به شاه و ب) گزیده‌ای از نامه‌های امیرکبیر به دیگران، ۲. جلد دوم: اسناد و نامه‌هایی از امیرکبیر مشتمل بر پنج بخش: الف) میرزا تقی‌خان امیرکبیر بر پایه اسناد، ب) نامه‌های امیرکبیر به ناصرالدین شاه، ج) پانزده نامه از ناصرالدین شاه به امیرکبیر، د) نامه‌های امیرکبیر به دیگران در دورۀ صدارت، ه) اسناد و نوشته‌های گوناگون دربارۀ امیرکبیر، ۳. جلد سوم: «نوادرالامیر» و داستان‌های تاریخی دربارۀ امیرکبیر.

چاپ اول کتاب «امیرکبیر و ناصرالدین شاه» نوشته استاد سیدعلی آل‌داود، اولین اثر از انتشارات «کتاب رایزن» است که در سری اسناد و متون تاریخی چاپ و با شمارگان هزار نسخه در اختیار پژوهندگان، محققان و صاحبان اندیشه قرار گرفت و با استقبال بالایی رو به رو شد.

چاپ دوم «امیرکبیر و ناصرالدين‌شاه» منتشر شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر