کد خبر: 428766 A

ایلنا: متن پیش‌نویس لایحه «قانون سازمان نظام رسانه‌ای» مجدد به نظرخواهی گذاشته شد.

به گزارش ایلنا، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در اطلاعیه‌ای از صاحب نظران درخواست کرد در خصوص پیش نویس لایحه قانون سازمان نظام رسانه‌ای، نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه نمایند.

در این اطلاعیه آمده است:

پیرو بیانات ریاست محترم جمهوری در افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات مبنی بر عزم دولت در پیگیری حقوق روزنامه‌نگاران و ارائه لایحه «قانون سازمان نظام رسانه‌ای» ضمن سپاس از استادان، پیشکسوتان و دست اندرکاران رسانه ای که در تدوین پیش نویس این لایحه همکاری داشته اند، از آنجا که پیش نویس یادشده در دستور کار کمیسیون فرهنگی دولت قرار گرفته است بدینوسیله از صاحب نظران، استادان ارتباطات و فعالان رسانه ای درخواست می شود با هدف جامعیت بیشتر لایحه تقدیمی، نقطه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را به rasaneh.org@gmail.com ارسال کنند.

متن کامل پیش‌نویس لایحه «قانون سازمان نظام رسانه‌ای» نیز بدین شرح است:

پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران

فصل اول : کلیات

ماده 1 : به منظور حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع روزنامه نگاران و رسانه ‌های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان، روزنامه نگاران و رسانه ها با یکدیگر و فراهم نمودن حضور مؤثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه‌های داخلی، منطقه ای و بین‌المللی، به موجب این قانون «سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران» تشکیل می شود.

ماده 2 - تعاریف :

1-     سازمان نظام رسانه‌ای : سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، سازمانی است صنفی، حرفه‌ای، غیر دولتی، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می شود.

2-    رسانه : «رسانه» در این قانون شامل کلیه وسایل ارتباط جمعی اعم از نوشتاری، شنیداری، دیداری، مجازی و هر نوع وسیله ارتباط جمعی مشابه دیگر است که در آینده ممکن است ابداع و به کار گرفته شود.

3-    روزنامه نگار حرفه ای: روزنامه نگار حرفه ای که در این قانون به اختصار روزنامه نگار نامیده می شود کسی است که شغل اصلی و مستمر او، فعالیت فکری و تولید هرگونه محتوای نوشتاری، شنیداری و دیداری، ارائه اخبار و وقایع جاری و تحلیل و تفسیر منطبق بر واقعیت در رسانه است. اشخاصی که به صورت موردی و یا پاره وقت با رسانه ها همکاری تحریری دارند، روزنامه نگار حرفه ای به شمار نمی آیند.

ماده 3 - اهداف : اهداف سازمان عبارت است از :

1-    حاکمیت قانون، رعایت منافع ملی، امنیت ملی و اخلاق حرفه‌ای در حوزه رسانه‌ها؛

2-    تامین استقلال حرفه ای، امنیت شغلی و تقویت جایگاه و منزلت حرفه ای و اجتماعی روزنامه نگاران؛

3-    حمایت از حقوق صنفی روزنامه نگاران؛

4-    فراهم کردن زمینه ارتباطات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه رسانه‌ای؛

ماده 4 : وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است :

1- تدوین مقررات، ضوابط و شیوه نامه های مرتبط با فعالیت حرفه ای و صنفی روزنامه نگاران؛

2- پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات رسانه‌ای به مراجع ذی‌صلاح؛

3-    تلاش در جهت تحقق قانون‌مداری، امانتداری، احترام به حقوق عمومی و شهروندی، احترام به حیثیت و حریم خصوصی شهروندان، نظارت اجتماعی، روشنگری و مسوولیت‌پذیری در تمامی فعالیتهای رسانه‌ای؛

4 - اعطای پروانه روزنامه نگاری و نظارت بر فعالیت حرفه ای روزنامه نگاران‌ براساس این قانون و مقررات مربوط؛

5- ایجاد وحدت رویه در اجرای وظایف سازمان‌های نظام رسانه‌ای استانی؛

6- تدوین منشور اخلاق حرفه ا ی روزنامه نگاری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

7 - حمایت از حقوق حرفه‌ای رسانه‌ها و روزنامه نگاران؛

8- ایجاد بسترهای لازم برای تحقق وظایف و تکالیف رسانه‌ها و روزنامه نگاران؛

9- ارتقای دانش و توانمندی حرفه‌ای روزنامه نگاران؛

10- ایجاد هماهنگی و کمک به یرقراری ارتباط وتعامل روزنامه نگاران، تشکل‌های رسانه‌ای و رسانه‌های داخلی با مجامع رسانه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی؛

11-  عضویت در سازمان‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی رسانه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات کشور؛

12- پیگیری تامین حداقل حقوق و دستمزد روزنامه نگاران با تعیین اصول کار و سایر مناسبات حرفه‌ای؛

13- اقدام برای رفع مشکلات رفاهی، مالی و بیمة روزنامه نگاران؛

14- داوری و حل اختلاف بین اعضای سازمان با یکدیگر یا اعضای سازمان با رسانه متبوع خود؛

15- رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران؛

17- همکاری با مراجع ذی‌صلاح قضایی در رسیدگی به اتهامات رسانه ها و روزنامه نگاران و ارائه نظرهای مشورتی؛

17- انجام سایر وظایفی که در دیگر قوانین و مقررات به سازمان محول می‌شود.

فصل دوم : سازمان و تشکیلات سازمان

مبحث اول : ارکان

ماده 5 : ارکان‌ سازمان به شرح زیر است :

الف‌ - مجمع‌ عمومی‌

ب‌ - شورای‌ عالی‌ سازمان‌

ج‌ - دبیر‌ کل سازمان‌.

د - هیأت‌ مدیره‌.

ه - بازرسان‌.

مبحث دوم : مجمع عمومی

ماده 6 : مجمع عمومی عبارت است از اجتماع اعضای هیأت مدیره های استانی که برای یک دورة چهارساله عهده دار وظایف مجمع خواهند بود.  

ماده 7 : وظایف‌ مجمع‌ عمومی عبارت است از:

1 - انتخاب‌ اعضای‌‌ حقیقی شورای‌ عالی‌ و بازرسان‌ .

2- انتخاب دبیر کل سازمان و نائب وی؛

3- تصویب سیاستهای کلان پیشنهادی شورای عالی وتایید گزارش شورا، دبیر کل و بازرسان

4- انتخاب و برکناری و یا قبول استعفای دبیرکل سازمان؛

5 - اتخاذ تصمیم‌ در سایر اموری‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوطه‌ و سایر ضوابط‌ در صلاحیت‌ مجمع‌ عمومی می‌باشد.

تبصره‌ 1 : آئین‌نامه‌ داخلی‌ مجمع‌ عمومی به‌ پیشنهاد شورای‌ عالی‌ به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی خواهد رسید.

تبصره‌ 2 : در اولین‌ جلسه‌ مجمع عمومی، یک نفر به عنوان رئیس‌، دونفر نایب‌ رئیس‌ و یک‌ منشی‌،‌ از میان اعضا برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.

تبصره 3 : مجمع عمومی موظف است حداقل سالیانه یک جلسه برگزار نماید. جلسات مجمع با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن به جز در انتخاب دبیر کل سازمان با اکثریت آراء معتبر است. در صورت ضرورت مجمع عمومی فوق العاده تشکیل خواهد شد.

مبحث سوم : شورای‌عالی

ماده 8 : اعضای شورای‌ عالی‌ عبارتند از:

1 - هشت نفر از اعضای مجمع عمومی متشکل از سه روزنامه نگار مطبوعاتی، دو روزنامه نگار رادیو تلویزیونی، دو روزنامه نگار فضای مجازی و یک خبرنگار عکاس

2- دو نفر به انتخاب و معرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

3- نماینده مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات

4 – یک نفر ازا عضای هیأت منصفه مطبوعات به انتخاب و معرفی هیأت منصفه استان تهران    

5- یکی از اساتید علوم ارتباطات، حداقل با رتبه دانشیاری به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی

 6 - دبیر کل سازمان

7- یک نفر کارشناس خبرة حوزة فضای مجازی به انتخاب شورای عالی فضای مجازی

ماده 9- : جلسات‌ شورای‌ عالی‌ حداقل‌ هر دو‌ ماه‌ یکبار تشکیل‌ می‌شود و با حضور دوسوم‌ اعضای شورا رسمیت می یابد .  تصمیمات‌ آن‌ با رأی حداقل 7 نفر از اعضاء معتبر است.

ماده 10 - شورای‌ عالی‌ دارای‌ یک رئیس، دو نایب‌ رئیس‌ و یک‌ دبیر خواهد بود که‌ از بین‌ اعضای شورا با رأی‌ اکثریت‌ نسبی‌ اعضاء، برای‌ مدت‌ چهار سال‌ انتخاب‌ می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 11 - اداره‌ جلسات‌ شورا به‌ عهده‌ رئیس‌ یا نایب‌ رئیس‌ شورا خواهد بود. دبیر شورای‌ عالی،‌ مسؤول‌ تشکیل‌ جلسات‌ و اداره‌ دبیرخانه‌ شورا است. دبیرخانه در ساختمان مرکزی سازمان در تهران مستقر خواهد بود.

ماده 12 : وظایف شورای عالی عبارتست از :

1 - تعیین راهبردها و سیاست‌های اجرایی سازمان؛

2 - تهیه و تصویب منشور اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری؛

3 - تهیه و تصویب آیین‌نامه اداری و مالی سازمان و سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی لازم در چارچوب این قانون؛

4-    تهیه و تصویب آیین‌نامه داخلی شورا؛

5    - نظارت بر عملکرد و حسن اجرای وظایف سازمان؛

6     - تصویب بودجه سالیانة سازمان و تفریغ آن و تعیین حق عضویت سازمان‌های استانی در سازمان؛

7 - انتخاب، برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت رییسه شورای عالی مطابق مقررات این قانون؛

8- اجرای‌ دقیق‌ وظایف‌ مقرر در این‌ قانون‌ و نظارت‌ مستمر بر حسن‌ اجرای‌ آنها از طریق‌ دبیر‌ کل‌‌؛

9- نظارت‌ بر عملکرد سازمان های نظام رسانه‌ای استانها؛

10 - رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ انضباطی‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان نظام رسانه‌ای استان؛

11 - انحلال‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان های نظام رسانه‌ای استان و برگزاری‌ انتخابات‌ مجدد در چارچوب‌ این‌ قانون‌؛

12- انتخاب دو عضو هیأت عالی رسیدگی به تخلفات حرفه ای.

13 - تصویب شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی؛

مبحث چهارم : دبیرکل

ماده‌ 13 : دبیر‌ کل‌ ‌بالاترین‌ مقام‌ اجرایی‌ سازمان می‌باشد که از طرف‌ مجمع‌ عمومی‌ با رای اکثریت مطلق اعضای مجمع عمومی برای‌ مدت‌ چهار سال‌ انتخاب‌ ‌می‌شود. ودر حدود مصوبات‌ مجمع‌ عمومی‌ و شورای‌ عالی‌ و مقررات‌ و ضوابط‌ مربوط‌ دارای‌ اختیار کامل‌ است‌.‌

ماده 14 : هرگاه‏ در دور‏ نخست‏ هیچ‌ یک‏ از نامزدها حائز اکثریت مطلق آراء نشود با فاصله دو هفته برای‏ بار دوم‏ انتخابات برگزار می‏شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدهایی که‏ در دور نخست‏ آرای بیشتری‏ داشته‏اند، شرکت‏ می‌کنند و رأی اکثریت نسبی حاضران ملاک عمل خواهد بود.

ماده 15 : انتخاب نایب رئیس با رأی اکثریت نسبی اعضای مجمع انجام می شود. نایب رئیس ، سمت اجرایی در سازمان ندارد مگر در صورت فوت ، عزل یا  استعفای رئیس سازمان که تا انتخاب رئیس بعدی ، وظایف او را عهده دار خواهد بود. در صورت برابری آرای نامزدها برای انتخاب شخص مذکور، قرعه تعیین‌کننده است.

ماده 16 : مجمع‌ عمومی‌ می‌تواند انتخاب‌ و معرفی‌ دبیر‌ کل‌ را به‌ شورای‌ عالی‌ واگذار نماید.

ماده 17 : شورای‌ عالی‌ حق‌ استیضاح‌ دبیرکل‌ را دارد وبا رای عدم اعتماد‌ دو سوم‌ اعضای‌ شورای‌ عالی‌ به وی‌ عزل‌ و مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ برای‌ انتخاب‌ دبیرکل جدید‌ تشکیل‌ می‌شود.

تبصره : دعوت‌نامه باید کتبا و یا از طریق پست الکترونیکی به همراه دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء ارسال شود .

ماده 18 : وظایف دبیر کل به شرح زیر است:

١ - اداره کلیه امور اجرایی سازمان؛

2 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی؛

3 - تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری و شیوه‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و ارائه آنها به شورا برای بررسی و تصویب؛

4 - تدوین ضوابط و شیوه‌نامه‌‌های خاص صنفی از قبیل رتبه بندی و تعیین شاخصهای احراز هویت صنفی روزنامه نگاران‌ و ارائه آن به شورا برای بررسی و تصویب؛

5- پیگیری حقوق روزنامه نگاران در زمینه حداقل دستمزد، ساعات کار و بیمه؛

6 - تعیین نماینده برای شرکت در مجامع داخلی، منطقه ای و بین‌المللی؛

7 - ارایه نظر کارشناسی به دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بنا به درخواست آنان؛

8 - راه‌اندازی و اداره پایگاه اطلاع‌رسانی به منظور انتشارکلیه مصوبات و تصمیمات سازمان؛

9 – تهیه و تدوین آیین نامه برگزاری دوره‌های کارآموزی روزنامه نگاری برای بررسی و تصویب شورا و اجرای آن .

10- نمایندگی سازمان در دستگاه ها و نهادهای اجرایی دولتی و خصوصی ومراجع قضائی با حق توکیل تا یک درجه وپایان دادن به دعاوی از طریق صلح و سازش یا ارجاع به داوری.

11- تشکیل ساز و کار داوری برای حل اختلاف بین روزنامه نگاران با یکدیگر و روزنامه نگاران با مدیران رسانه ها؛

مبحث پنجم : عضویت

ماده19: روزنامه نگاران برای عضویت در سازمان نظام رسانه ای باید واجد شرایط زیر باشند:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

2- اعلام وفاداری به قانون اساسی؛

3- شغل اصلی و مستمر او روزنامه نگاری باشد؛

4- حداقل 2 سال سابقه فعالیت روزنامه نگاری و نگارش و انتشار حداقل 50 اثر در یک یا چند رسانه؛

5- عدم اشتهار به فساد اخلاق ونداشتن سابقة محکومیت کیفری موثرکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد؛

6- داشتن صلاحیت علمی در حد کارشناسی و یا تجربی به تشخیص هیأت صدور پروانه روزنامه نگاری؛

7- قبول و امضای متن منشور اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری؛  

8- داشتن حداقل یک سال سابقه بیمه توسط رسانه ها (منتهی به درخواست عضویت)

9- پرداخت حق عضویت سالانه؛

تبصره: متقاضیان پروانة روزنامه نگاری و عضویت در سازمان باید متولد یا مقیم استان محل تقاضا یا دارای حداقل شش ماه متوالی سابقة فعالیت رسانه ای در همان استان باشند؛  

ماده 20 : برخورداری روزنامه نگاران از حمایت های مصرّح در این قانون و داشتن پروانه روزنامه نگاری، صرف نظر از نوع و مالکیت رسانه ای که در آن شاغلند، منوط به عضویت در سازمان است. چگونگی رتبه بندی روزنامه نگاران در آئین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.   

ماده 21 : افرادی که شغل اصلی و مستمر آنها روزنامه نگاری نیست ولی در رسانه ها صاحب اثر هستند، عضو افتخاری محسوب می شوند و از حق رأی برخوردار نیستند.

ماده 22 : افرادی که امرار معاش آنها صرفاً از محل روزنامه نگاری نیست اما حضور مستمر و مؤثر رسانه ای داشته و اشتهار به روزنامه نگاری دارند با پیشنهاد 10 نفر از اعضاء و بررسی و تأیید هیأت مدیره می توانند به عنوان عضو اصلی پذیرفته شوند.

ماده 23:  پس از یکسال از تصویب این قانون، فعالیت حرفه ای در هر یک از رسانه های همگانی موضوع این قانون مستلزم پروانه فعالیت حرفه ای است.  

مبحث ششم: سازمان نظام رسانه‌ای استان

ماده‌24 : سازمان نظام رسانه ای‌ استان که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‌شود، در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. سازمان استان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به لحاظ ضوابط اداری تابع سازمان محسوب می‌شود.

تبصره : روزنامه نگاران استانهایی که سازمان استان در آنها تشکیل نشده باشد، تابع سازمان استانی هستند که شورا تعیین خواهد کرد.

ماده 25 : وظایف و اختیارات سازمان استان به شرح زیر است:

1 - انجام وظایف و اعمال اختیارات سازمان در سطح استان؛

٢ - اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورا در سطح استان؛

3 - صدور پروانه روزنامه نگاری برای روزنامه نگاران مقیم استان

4 – اجرای ابلاغیه های دبیر کل در سطح استان؛

5 - رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران

ماده 26 : ارکان سازمان استان عبارت است از:

الف - هیأت مدیره.

ب - هیأت صدور پروانه روزنامه نگاری.

ج- هیأت های رسیدگی به تخلفات حرفه ای .

د – رییس سازمان .

ماده 27: هیأت مدیره سازمان استان اداره کلیه امور سازمان استان را به عهده دارد و اعضای آن از میان نامزدهای تصدی این سمت و با رأی اکثریت نسبی روزنامه‌نگاران دارای حق رأی برای مدت چهار سال از همان استان انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد اعضاء به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

ماده 28: تعداد اعضای هیأت مدیره به قرار زیر است:

1- سازمان‌های دارای تا 200 عضو دارای حق رأی، 5 نفر

2- سازمان‌های دارای 201 تا 500 عضو دارای حق رأی، 7 نفر

3- سازمان‌های دارای بیش از 501 تا 1000عضو دارای حق رأی، 11 نفر

4- سازمان‌های دارای بیش از 1000 عضو دارای حق رأی، 15 نفر

تبصره 1: در ترکیب هیأت مدیره سازمان استان متناسب با تعداد اعضاء باید حداقل دو تا پنج روزنامه نگار مطبوعاتی، یک تا چهار روزنامه نگار فضای مجازی،  یک تا سه روزنامه نگار رادیو تلویزیونی و یک تا سه روزنامه نگار عکاس از رسانه های استانی حضور داشته باشند. از هر رسته، یک عضو علی البدل نیز انتخاب می شود. در صورتی که تعداد عضو هر یک از رسته های یادشده در هر استان کمتر از 10 درصد کلّ اعضای سازمان در آن استان باشد، روزنامه نگاران مطبوعاتی جایگزین آنها در ترکیب هیأت مدیره خواهند شد.

ماده 29 : وظایف هیأت مدیره سازمان استان عبارت است از:

1 - پیشنهاد نامزد تصدی ریاست سازمان استان به دبیر کل؛

2 - تدوین برنامه‌های اجرایی سازمان استان در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مصوب شورا و شیوه‌نامه‌های مربوط؛

3 - نظارت بر حسن اجرای وظایف سازمان استان؛

4 - انتخاب نمایندگان هیأت مدیره در هیأت های‌ بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات حرفه ای و هیأت صدور پروانه روزنامه نگاری؛

5 - تصویب بودجه سازمان استان و تفریغ آن و تعیین حق عضویت اعضا؛

ماده 30 : رییس سازمان استان از بین اعضای هیأت مدیره سازمان استان به پیشنهاد هیأت مذکور و تأیید و حکم دبیر کل سازمان برای مدت چهار سال منصوب می‌گردد.

تبصره : عزل رییس سازمان استان با دبیر کل خواهد بود.

ماده 31: رییس سازمان استان نماینده قانونی آن در کلیه مراجع محسوب می‌شود و اجرای تصمیمات هیأت مدیره در تمامی امور اداری، مالی و حقوقی و نیز میانجی‌گری در حل اختلافات حرفه‌ای روزنامه نگاران و نظارت بر عملکرد حرفه‌ای و اعلام تخلفات آنها به هیأت های رسیدگی به تخلفات  بر عهده وی است.

ماده 32: رییس سازمان استان میتواند بخشی از اختیارات خود را به دیگر اعضای هیأت مدیره تفویض کند . این امر نافی مسئولیت وی نخواهد بود. اعلام تخلفات روزنامه نگاران قابل تفویض به غیر نیست.

ماده 33 : جلسات هیأت مدیره سازمان استان، حداقل هر ماه یک‌بار با حضور حداقل دو سوّم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آرای اعضاء اتخاذ می‌شود .

ماده34 : مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می‌تواند درجلسات هیأت مدیره سازمان استان بدون حق رأی شرکت کند.

ماده 35 : عضویت اعضای هیأت مدیره در موارد زیر لغو می‌شود:

1 – فوت؛

2 – حجر؛

3 - محکومیت کیفری مؤثر؛ که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

4 - محکومیت حرفه ای قطعی درجه ٣ و بالاتر؛

5 – اقامت درغیر استان محل انتخاب؛

6 - غیبت غیرموجه در 3 جلسه متوالی یا 6 جلسه متناوب هیأت مدیره در مدت یک سال به تشخیص هیأت؛

7 – استعفای عضو و پذیرش آن از سوی هیأت مدیره.

تبصره: در صورتی که موضوع بند 6 مورد اختلاف باشد، رأی شورای عالی تعیین کننده خواهد بود.

ماده36 : در صورت لغو عضویت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل در رسته مشابه، جایگزین وی می‌شود.

ماده37 : هیأت‌ مدیره‌ سازمان نظام رسانه‌ای استان  در موارد زیر منحل‌ می‌گردد:

1 - عدول‌ و تخطی‌ از وظایف‌ مقرر در این‌ قانون‌ با تشخیص‌ شورای‌ عالی‌‌؛

2 -  فوت‌، استعفاء یا غیبت‌ غیرمجاز بیش‌ از نصف اعضاء هیأت‌ مدیره‌ طی‌ چهار جلسه‌ متوالی‌.

ماده 38 : هزینه‌های سازمان استان از محل حق عضویت سالانه اعضاء، کمک‌های مالی دولت، نهادهای عمومی و نیز سایر فعالیت‌های علمی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، ترویجی و مشاوره‌ای در حوزه  رسانه ای تأمین می‌شود. تعیین حق عضویت سالانه و نحوه وصول آن پس از دریافت گزارش توجیهی رییس سازمان استان با هیأت مدیره است.

ماده.39 : نظارت بر صحت عملکرد مسؤولان سازمان استان در هزینه‌کرد بودجه به عهده هیأت مدیره است که همه‌ساله پس از پایان سال مالی از طریق کارشناسان حقوقی و حسابرسان رسمی انجام و گزارش آن به شورای عالی و دبیرکلّ سازمان ارائه می‌شود.

مبحث هفتم: صدور پروانه روزنامه نگاری

ماده 40: به منظور صدور پروانه روزنامه‌نگاری برای متقاضیان،‌‌ ‌هیأت صدور پروانه روزنامه‌نگاری در سازمان استان برای 2 سال با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1. رئیس سازمان استان؛

2. یک عضو هیأت مدیره سازمان استان به انتخاب هیأت مذکور؛

3. یک روزنامه‌نگار به پیشنهاد رئیس سازمان استان و تأیید شورای عالی؛

ماده 41 : هیأت صدور پروانه روزنامه‌نگاری پس از احراز صحت مدارک ارائه‌شده براساس آیین‌نامه مصوب شورا، برای فرد واجد شرایط، پروانه روزنامه‌نگاری صادر می‌کند.

فصل سوم: حقوق و مسئولیت های روزنامه نگاران

مبحث اول: حقوق روزنامه نگاران

ماده42 : روزنامه نگاران عضو سازمان نظام رسانه ای در دسترسی به اخبار و اطلاعات و تولید و انتشار آن از حقوق زیر بهره مند هستند. :

    1- دسترسی آزادانه به اطلاعات و مراجعه به سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و خصوصی برای انجام وظیفه حرفه ای خود به جز موارد طبقه بندی شده به موجب قانون؛

    2- استفاده از وسایل و تجهیزات الکترونیکی، صوتی و تصویری به منظور ضبط و ثبت اطلاعات و اخبار مربوط به رویدادهای عمومی و انتشار آن با رعایت میثاق اخلاق حرفه ای سازمان.

    3- حضور در صحنه های خبری اعم از صحنه های مربوط به سوانح طبیعی، حوادث غیرمترقبه، گردهمایی ها، تظاهرات و تهیه گزارش از اجتماعات به جز مواردی که منع قانونی دارد؛

    4- برخورداری از امنیت در حین انجام وظیفة روزنامه نگاری

    5- انتشار و تحلیل و تفسیر اخبار و رویدادهای داخلی و خارجی به منظور ارتقای آگاهی عمومی؛

    6- شکایت از مقامات دولتی یا غیردولتی که از راه های گوناگون در صدد جلوگیری از فعالیت حرفه ای و رسالت روزنامه نگار برآیند و برای انتشار یا جلوگیری از انتشار تولیدات رسانه ای به اعمال فشار متوسل شوند؛

    7- برخورداری دفاع دررسیدگی به اتهام حرفه ای در محاکم دادگستری مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی؛

    8- نقد و برخورداری از ابراز آزادانة عقیده و انتشار آن مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی؛

    9- انتشار مطالب و تولیدات خود با نام حقیقی و حق حذف امضای خود از گزارش ها و مطالب تحریف شده و یا مغایر با قانون؛

    10- بهره مندی از مالکیت معنوی در تولیدات رسانه ای؛

11- برخوداری از استقلال حرفه ای در انجام رسالت روزنامه نگاری؛

12- عضویت در انجمن های صنفی و حرفه ای داخلی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب قانون؛

13- امتناع از نگارش، تولید مطالب مغایر با قانون و اصول اخلاق حرفه ای

 14- برخورداری از بیمة تأمین اجتماعی و بیمة بیکاری

مبحث دوم: مسئولیت های حرفه ای و اجتماعی روزنامه نگاران

ماده 43 : روزنامه نگاران در اجرای وظیفه و رسالت خود باید از رفتار و اعمال مغایر با شئون حرفه ای بپرهیزند و مقیّد به اصول زیر باشند:

1- التزام به اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران    

2- پایبندی عملی به مفاد منشور اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری

3- احترام به حقوق افراد و حفظ اسرار و حریم خصوصی اشخاص

4- پرهیز از افترا، تهمت و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی و احترام به اصل برائت و رعایت حقوق، حیثیت و منزلت افراد

5- حفظ منافع ملی و رعایت عفت عمومی

6- احترام به اعتقادات و ارزش های حاکم بر جامعه

7- پذیرش مسئولیت مطالب منتشره در رسانه ها و پاسخگویی به افکار عمومی

8- رعایت بی طرفی، انصاف و عدالت و خودداری از دخالت نظرها و قضاوت های شخصی در انجام وظایف رسانه ای؛

9- رعایت حق مالکیت معنوی دیگران در تولیدات رسانه ای

10- خودداری از انتشار شایعات و موارد خلاف واقع در قالب هرگونه تولید نوشتاری، شنیداری و دیداری؛

فصل چهارم : امور مالی

ماده44 : منابع مالی سازمان عبارتست از:

1-کمک های دولت، شهرداریها و موسسات غیر دولتی

2- حق عضویت سالانه سازمان های استانی

ماده 45 : هزینه‌های اولیه تشکیل سازمان، از قبیل تأمین یا تملک ساختمان‌ها و تجهیزات مورد نیاز از محل کمکهای دولت ، شهرداریها ، رسانه ها و یا هدایا وکمکهای سازمانهای عام المنفعه تأمین می‌شود.

ماده46 : میزان و نحوه وصول حق عضویت افراد با توجه به وضع مالی و تعداد روزنامه‌نگاران عضو سازمان توسط شورای عالی تعیین می‌شود. سازمان می‌تواند از کمک‌های مالی دولت، اشخاص و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، ترویجی و مشاوره‌ای در حوزه رسانه ای نیز استفاده کند.

ماده‌47 : بودجه‌ سالیانه‌ سازمان نظام رسانه‌ای‌ هر استان توسط‌ هیأت‌ مدیره‌ همان‌ استان تهیه و‌ به پیشنهاد دبیرکل سازمان به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید و طبق‌ آئین‌نامه‌ مصوب‌ شورای‌ عالی‌ هزینه‌ خواهد شد.

ماده48 : امور اداری و استخدامی سازمان، نحوه هزینه‌کرد بودجه مصوب، کیفیت تفریغ بودجه و نظارت بر صحت عملکرد مسؤولان سازمان و سازمان‌های استانی بر اساس آیین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد دبیرکلّ به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده 49- قبول هر گونه کمک مالی از کشورها و سازمانها و مؤسسات خارجی ممنوع است.

فصل‌ پنجم: انتخابات‌

ماده‌ 50 : مدت‌ فعالیت هر دوره‌ مجمع عمومی، شورای‌عالی‌ و هیأت‌ مدیره‌ استانی چهار سال‌ می‌باشد.

ماده 51 : شروع اولین دوره حد اکثر یکسال پس از تصویب این قانون خواهد بود. انتخابات دوره های بعد سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکیل هیأت نظارت بر انتخابات انجام می شود.

ماده52 : شروع‌ فعالیت‌ دوره‌های‌ بعد ارکان سازمان، بلافاصله‌ پس‌ از پایان‌ دوره‌ قبلی‌ است و چنانچه‌ در پایان‌ دوره‌، تشریفات‌ انتخابات‌ دوره‌ بعد به ‌نحوی‌ از انحاء پایان‌ نیافته‌ باشد، ارکان‌ دوره‌ قبلی‌ تا قطعیت‌ نتیجه‌ انتخابات‌ جدید به‌ فعالیت‌ خود ادامه‌ خواهند داد و مبدأ شروع‌ کار دوره‌ جدید از تاریخ‌ قطعیت‌ انتخابات‌ خواهد بود.

ماده53 : انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان نظام رسانه‌ای استانهایی که‌ انتخابات‌ آنها منحل‌ یا توسط‌ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات ابطال‌ گردیده‌ است‌، حداکثر ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ با هماهنگی‌ هیأت‌ نظارت‌ و رعایت‌ سایر مواد قانونی‌ انجام‌ می‌پذیرد.

ماده‌ 54 : ترکیب‌ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:

الف‌ -  نماینده‌ دادستان‌ کل‌ کشور؛

ب‌ -  نمایندة وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

ج-  نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات؛

د-  یک نفر از اعضای سازمان به انتخاب شورای عالی.

ه – نماینده مجلس شورای اسلامی در هیات نظارت بر مطبوعات .

ماده‌ 55 : وظایف هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات به شرح زیر است:

الف‌ - نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ انتخابات استانی‌، شورای‌ عالی‌ و دبیرکل‌؛

ب‌ - عزل‌ و نصب‌ اعضای هیأتهای‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ سازمان استان، شورای عالی و دبیرکل؛

ج‌ - بررسی‌ صلاحیت‌ نامزدهای‌ عضویت‌ در هیأت‌ مدیره‌ سازمان استان و اعلام‌ نظر به‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ مربوطه‌ به منظور‌ اعلام‌ عمومی‌؛

د - رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ نامزدهائی‌ که‌ صلاحیت‌ آنها به‌ تأیید هیأتهای‌ نظارت‌ نرسیده‌ باشد؛

هـ - رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ انتخاباتی‌ در چارچوب‌ این قانون‌ و آئین‌نامه‌ اجرایی آن .

و - توقف‌ یا ابطال‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مراحل‌ انجام‌ انتخابات‌ در چارچوب‌ قانون‌ و دستورالعملهای مربوط؛‌

ز - تأیید نهائی‌ صحت انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان استان و اعضای شورای‌ عالی‌ سازمان و دبیرکل‌؛

ح‌ - رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و اعتراضات‌ کتبی‌ افراد درمورد تأیید صلاحیت‌ نامزدهای‌ عضویت‌ در هیأت‌ مدیره‌ سازمان استان؛

ماده56 : هیأت مرکزی نظارت در نخستین جلسه یک نفر را از بین اعضا به عنوان رئیس هیأت انتخاب و نحوة ادارة جلسات و وظایف رئیس هیأت را به تصویب می رساند .

ماده57 : هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ می‌تواند تمام‌ یا قسمتی‌ از وظایف‌ مقرر در این‌ ماده‌ را به‌ هر یک‌ از هیأتهای‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ هیأت ‌مدیره‌ سازمان استان تفویض‌ نماید.

ماده58 : تصمیمات هیأت مرکزی نظارت، قطعی است. این امر مانع شکایت و اقامة دعوای افراد ذی نفع در محاکم صالح نخواهد بود.

ماده‌ 59 : برگزاری‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ ‌و اعضای شورای‌ عالی‌ سازمان و دبیرکل،‌ ترکیب‌ و نحوه‌ تشکیل‌ و کیفیت‌ برگزاری‌ انتخابات‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ سازمان تهیه‌ و به‌ تصویب‌ مجمع عمومی خواهد رسید.

تبصره 1: شرایط عضویت برای انتخاب کنندگان در اولین دوره لازم الرعایه نخواهد بود.

تبصره 2‌ - اعضای هیأت‌ اجرائی‌ و نظارت‌ نمی‌توانند به‌ عنوان‌ نامزد، ثبت‌نام‌ نمایند.

ماده‌60 : شرایط‌ نامزدهای هیأت‌ مدیره‌ سازمان‌ استان و اعضای شورای‌ عالی‌ به‌ شرح‌ زیر است:

الف‌ - تابعیت‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌؛

ب- سابقه عضویت حداقل 3 سال در سازمان نظام رسانه ای، به جز در اولین دوره؛

ج- داشتن حداقل 25 سال سن برای عضویت درهیأت مدیره سازمان استان و 35 سال سن برای عضویت در شورای عالی؛

د- داشتن حداقل 5 سال سابقة شغلی روزنامه نگاری برای عضویت درهیأت مدیره سازمان استان و 10 سال برای عضویت در شورای عالی؛

هـ - نداشتن پیشینة محکومیت کیفری مؤثرو پیشینة محکومیت قطعی حرفه ای درجه 4 و بالاتر؛  

و - داشتن‌ حسن‌ شهرت اجتماعی و شغلی‌ ، وفاداری‌ به‌ قانون‌ اساسی‌و التزام عملی‌ به‌ اسلام‌ ؛

تبصره‌ - اقلیت‌های‌ دینی‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تابع‌ احکام‌ دینی‌ خود می‌باشند.

ماده‌ 61 : سازمان نظام رسانه ای مسؤول‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان‌های استانی از طریق‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ با رعایت‌ مواد این‌ قانون‌ خواهد بود.

تبصره: مسئولیت برگزاری انتخابات در اولین دوره بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده 62 : کمیسیون استانی نظارت بر انتخابات مرجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان استان و نظارت بر انتخابات است و مرکب از نمایندة رییس کل دادگستری استان، نمایندة  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده تشکل های قانونی رسانه ای استان می باشد.

ماده 63 : در نخستین مرحله و قبل از تشکیل هیأت های مدیره سازمان استان و کمیتة صدور پروانه روزنامه نگاری، کمیسیونی متشکل از افراد زیر به منظور تطبیق شرایط مندرج در ماده 19و تأیید صلاحیت حرفه ای روزنامه نگاران در مرکز استان تشکیل می شود:

    1- رئیس خانه مطبوعات استان

2- یک نفر به انتخاب مدیران مسئول روزنامه ها و هفته نامه های استان

3- نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان  

ماده64 : افرادی که توسط این کمیسیون، روزنامه نگار شناخته شوند، می توانند در انتخابات اولین دورة هیأت مدیره سازمان استان به عنوان انتخاب کننده یا انتخاب شونده شرکت کنند.

ماده65 : رسیدگی به اعتراضات رد صلاحیت شدگان این مرحله و احراز صلاحیت حرفه ای روزنامه نگاران در دوره های بعد به عهدة هیأت صدور پروانة روزنامه نگاری در سازمان استان است.

فصل ششم : بازرسان

ماده 66 : یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل بنا به پیشنهاد شورای عالی و با رأی مجمع عمومی به مدت دوسال انتخاب می شوند.

ماده‌ 67 : وظایف‌ بازرسان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ - نظارت‌ بر نحوه‌ عملکرد  بودجه‌ و انطباق آن با مصوبات‌ شورای‌ عالی‌؛

ب‌ - تنظیم‌ و ارائه‌ گزارش‌ عملکرد سالانه‌ مالی‌ سازمان‌ و سازمان استان به‌ شورای‌ عالی‌ و مجمع‌ عمومی‌.

ماده68 :  بازرسان‌ می‌توانند بدون‌ دخالت‌ در امور اجرائی‌ سازمان‌، به‌ نحوی‌ که‌ در امور جاری‌ سازمان‌ وقفه‌ای‌ ایجاد نشود، در هر زمان‌، اسناد، مدارک‌ و اطلاعات‌ مالی‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ را مطالبه‌ و مورد رسیدگی‌ قرار دهند.

تبصره: بازرسان می توانند بدون داشتن حق رأی، در جلسات شورای عالی یا هیأت مدیره استانی شرکت کنند.

ماده 69 : چنانچه‌ بازرسان‌ در ضمن‌ بازرسی‌، تخلف‌، یا تقصیری‌ را از سوی دبیرکل‌، یا معاونان‌ و یا سایر رؤسای‌ هیأت‌ های مدیره‌ استان ها مشاهده‌ کنند باید مراتب را به‌ اطلاع شورای‌ عالی‌‌ برسانند.

فصل هفتم : هیأت های رسیدگی به تخلفات حرفه ای

ماده 70 : هیأتهای‌ رسیدگی به تخلفات حرفه ای به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلان‌ رسانه‌ای در دو سطح بدوی‌ و تجدیدنظر برای مدت چهار سال‌ تشکیل‌ می‌شود.

تبصره‌ - شورای‌ عالی‌ می‌تواند مسؤولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلان‌ حرف‌ تخصصی حوزه رسانه‌ چند استان را به‌ هیأت‌ بدوی‌ یک استان واگذار نماید.

ماده 71 : هیأت بدوی با ترکیب زیر در محل سازمان استان تشکیل می شود:

الف- یک نفر قاضی آشنا به حقوق رسانه با معرفی هیأت مدیره سازمان استان؛

ب- دو نفر از اعضاء هیأت مدیره سازمان استان به انتخاب هیأت؛

ج- یک نفر مدیرمسئول از رسانه های محلی استان به انتخاب مدیران مسئول رسانه ها

د- یک نفر روزنامه نگار به انتخاب مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان .

ماده 72 : رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ در تولیدات رسانه ای و رعایت مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ توسط روزنامه نگاران، الزامی است و موارد زیر تخلف محسوب میشود :

1 . عدم پرداخت حق عضویت

٢. نقض حقوق مالکیت معنوی دیگران .

3. عدم رعایت بی طرفی و انصاف حرفه ای

4. انتشار اطلاعات و مطالب نادرست در رسانه متبوع

5    . انتشار محتوا‌ بدون ذکر منبع یا رضایت پدیدآورنده آن

6. . نقض حریم خصوصی افراد

7.    تقاضای مادی در ازای انتشار یا عدم انتشارمحتوای رسانه ای

8.    صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت روزنامه نگار به مجازات های تعزیری درجه 4 به بالا به جز در جرایم غیر عمد

ماده 73 : متخلفان از ماده فوق حسب شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن‌              به‌ مجازاتهای زیر محکوم‌ می‌شوند:

1- احضار به هیأت مدیره برای تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌

2‌- توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌.

3‌- توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ و انتشار در وبگاه اختصاصی سازمان.

4- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه روزنامه نگاری از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌.

5- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری از یک‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌.

6    - محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری و لغو پروانه.‌

ماده 74 : متخلفان از بندهای 1تا  3 به مجازات های درجه 1 تا 3،

 متخلفان بند های 3 تا 5 به مجازات درجه 2 تا 4 ، متخلفان بندهای 4 تا 7 به مجازات درجه 4 تا 5 و سه بار تکرارهر تخلف به مجازات درجه بالاتر منجر میشود

ماده 75 : مجازات حرفه ای درجه 6 در مورد دارندگان محکومیت های زیر اعمال میشود :

1. صدور حکم قطعی مبنی بر عدم فعالیت مادام العمر توسط محاکم قضایی

2. سابقه سه بار محکومیت به مجازات حرفه ای درجه 5.

‌ماده 76 : هریک از روزنامه‌نگاران عضو ارکان یا واحدهای تابع سازمان که در انجام تکالیف قانونی ناشی از سمت خود تخلف کنند، علاوه ‌بر محرومیت دائم از عضویت در ارکان و واحدهای تابع سازمان، به مجازات حرفه ای درجه 4 نیز محکوم می‌شوند.

ماده‌ 77 : هیات بدوی درموارد ذیل‌ مکلف‌ به‌ رسیدگی‌ است‌:

الف‌ - شکایت‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی‌؛

ب‌ - اعلام‌ تخلف‌ از سوی مراجع‌ قضائی‌ - اداری‌؛

ج‌ - اعلام‌ تخلف‌ از طرف‌ هیأت‌ مدیره‌، شورای‌ عالی‌ و دبیرکل‌؛

د- تخلفاتی‌ که‌ به‌ اعضاء هیأت گزارش شده باشد.

ماده‌ 78: درصورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ دعوی‌ به‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌،‌ پرونده‌ برای رسیدگی‌ مجدد به‌ هیأت‌ تجدید نظر استان‌ ارجاع‌ خواهد شد.

ماده 79 : هیأتهای‌ بدوی‌ استان علاوه‌ بر مسؤولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ روزنامه نگاران مرجع‌ صلاحیتدار بررسی و اعلام‌ نظر کارشناسی‌ و تخصصی‌ به‌ مراجع‌  قضائی خواهند بود.

ماده 80 : هیأت های‌ بدوی‌ برای رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ موضوع‌ این‌ قانون می توانند‌ نظرات‌ کارشناسی‌ کمیسیونهای‌ تخصصی‌ - مشورتی‌ سازمان استان مربوط را درخواست‌ نمایند. کمیسیون های‌ مذکور موظفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ پانزده‌ روز نظرات‌ کارشناسی‌ خود را در اختیار هیأتهای‌ بدوی‌ قرار دهند.

ماده 81 :  به‌ منظور رسیدگی‌ مجدد به‌ پرونده‌هائی‌ که‌ پس‌ از صدور رأی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ مورد اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ قرار گیرد، هیأت‌ تجدیدنظر استان‌ با ترکیب‌ زیر در محل‌ سازمان استان تشکیل‌ می‌شود. آراء هیأتهای‌ تجدیدنظر قطعی‌ است‌ :

الف‌ - یک‌ نفر از قضات‌ دادگاه های‌ تجدیدنظر استان‌ و آشنا به حقوق رسانه به انتخاب هیأت مدیره سازمان استان؛

ب- یک نفر خبره به انتخاب هیأت نظارت بر مطبوعات؛

ج‌ - یکی از اعضای هیأت منصفه استان به انتخاب هیأت مدیره سازمان استان؛

د- رئیس یا نائب رئیس سازمان استان

هـ‌ - یک نفر از اعضاء با سابقه سازمان به انتخاب شورای عالی؛

ماده‌ 82 : به منظور رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه‌نگاران عضو شورای عالی، دبیرکل ، رییس و اعضای هیأت مدیره‌ سازمان‌های استانی، اعضای روزنامه‌نگار هیأت های بدوی و تجدیدنظر و نیز رسیدگی به آرای صادره از سوی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر، هیأت عالی رسیدگی به تخلفات حرفه ای مرکب از اعضای زیر در سازمان تشکیل می‌شود:

الف- یک نفر از قضات باتجربه و آشنا به حقوق رسانه با معرفی سازمان

ب- یک عضو هیأت نظارت بر مطبوعات به انتخاب آن هیأت.

ج- یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون

د- یک روزنامه نگار و یک استاد علوم ارتباطات به انتخاب شورای عالی.

تبصره – اعضای هیأت بدوی، تجدیدنظر و عالی نمیتوانند در بیش از یک هیأت عضویت داشته باشند.  

ماده 83- اعضای هیات های بدوی، تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات حرفه ای با حکم‌ دبیر کل‌ سازمان‌ برای‌ مدت‌چهار سال‌ منصوب‌ می‌شوند و تجدید انتخاب‌ آنها برای‌ دوره‌های‌ بعدی‌ بلااشکال‌ است‌. عزل یا تغییر‌ آنها قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ چهار سال‌ با مراجع معرفی کننده خواهد بود.

تبصره 1 :  اعضای هیأت های موضوع این مادّه در نخستین جلسه، یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیأت انتخاب می کنند.

تبصره 2 : اعضای روزنامه نگار هیأت های بدوی و تجدیدنظر، باید حداقل 5 سال و اعضای هیأت عالی حداقل 7 سال سابقة فعالیت روزنامه نگاری داشته باشند. در دورة اول، عضویت در سازمان موضوعیت ندارد.   

تبصره 3 : در صورتی که تخلف مورد رسیدگی، مربوط به یکی از روزنامه نگاران عضو هیأت رسیدگی کننده باشد، وی در جلسه،‌ شرکت نخواهد کرد.

ماده 84 : اعضای هیأت عالی باید واجد شرایط زیر باشند:

1.    داشتن حداقل 35 سال سن؛

2.    نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر؛

3.    نداشتن پیشینه محکومیت قطعی حرفه ای درجه چهار و بالاتر؛

4.    نداشتن عضویت در سایر ارکان سازمان .

ماده 85 : در صورت غیبت، حجر، ورشکستگی یا وفات عضو هیأت عالی، مرجع انتخاب کننده وی ، فرد جایگزین را معرفی می کند.

ماده 86 : آئین نامه داخلی هیأت عالی توسط هیأت تهیه وبه تصویب شورای عالی می‌رسد.

ماده‌ 87 : چنانچه‌ دبیر کل‌ سازمان و یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت عالی، آرای قطعی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر ‌ استان‌ را خلاف‌ قانون‌ تشخیص‌ دهند می‌توانند خواستار بررسی مجدد پرونده توسط هیأت‌ عالی‌ شود. رأی‌ هیأت‌ عالی،‌ قطعی‌ است‌.

ماده‌ 88 : هیأت‌های‌ بدوی و تجدیدنظر‌  هر یک‌ از استان‌ها موظفند در صورت درخواست مراجع قضایی، نظر مشورتی‌ کارشناسی‌ و تخصصی‌خوددر مورد پرونده‌های‌ مرتبط با تخلف حرفه ای‌‌ روزنامه نگاران عضو سازمان را حداکثر ظرف 15 روزبه آنان ارائه دهند.

ماده 89 : دادگاهها و دادسراها‌ در هر یک‌ از استانها باید حداقل‌ چهل‌ و هشت‌ ساعت‌ قبل‌ از احضار یا جلب‌ هر یک‌ از روزنامه نگاران به‌ دادگاه‌ و یا دادسرا به‌ خاطر رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از تخلف حرفه‌ ای این افراد، مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ هیأت‌ بدوی‌ برسانند.

ماده‌ 90 : شورای‌ عالی‌ سازمان به ‌منظور اجرای هرچه‌ بهتر وظایف‌‌ مقرر در این‌ قانون‌ می‌تواند کمیسیونهای‌ تخصصی‌ مشورتی‌ تشکیل‌ دهد.‌ نوع‌ کمیسیون‌ و ترکیب‌ و نحوه‌ کار آنها طبق‌ دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرکل‌ تهیه و به ‌تصویب‌ شورای‌ عالی‌ می رسد.

فصل هشتم: صندوق حمایت

ماده 91 : سازمان میتواند به منظور حمایت مالی از اعضاء، صندوق حمایت تشکیل دهد . اساسنامه صندوق ظرف مدت سه‌ماه پس از تشکیل سازمان، توسط دبیرکل تهیه می شود و به تصویب شورای عالی خواهد رسید .

فصل نهم: سایر

ماده 92 : در صورت پیشنهاد اکثریت اعضای شورای عالی مبنی بر انحلال سازمان، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و سازمان با رأی حد اقل دو سوم اعضای مجمع عمومی منحل می گردد و اموال و دارایی های آن پس از حسابرسی قانونی و رّد دیون در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.  

ماده‌ 93 : کلیه‌ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ توسط‌ دبیر کل تهیه و به تصویب شورای عالی‌ خواهد رسید.

ماده 94:  از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو می شود.

متن پیش‌نویس لایحه «قانون سازمان نظام رسانه‌ای»
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر