کد خبر: 428921 A

ایلنا: پیرو انتشار مصاحبه‌ای از سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران درباره آثار گنجینه موزه و نگهداری آثار و براساس ضرورت تبیین ضوابط نگهداری آثار و اموال دولتی، شیوه نگهداری آثار گنجینه توضیح داده می‌شود.

به گزارش ایلنا، مسئولیت نگهداری از اموال و آثار دولتی در نهادها و وزارتخانه‌های دولتی با امین اموال و جمع‌دار اموال است و مسئولیت آثار گنجینه موزه هنرهای معاصرتهران از ابتدای تاسیس موزه با امین اموال موزه بوده است و هنوز هم همین روال ادامه دارد.

آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران براساس مقررات دراختیار امین اموال موزه است و طبق قوانین و مقررات امین اموال می‌بایست کارمند رسمی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی باشد که با معرفی موزه هنرهای معاصر تهران و تایید ذی‌حسابی وزارت متبوع می‌تواند به عنوان امین اموال فعالیت کند، بنابراین در هیچ دوره‌ای آثار گنجینه به مدیران موزه تحویل داده نشده بلکه در اختیار و تحویل امین اموال بوده است.

موزه هنرهای معاصر تهران از آغاز فعالیت خود تاکنون دو امین اموال را تجربه کرده است، امین اموال نخست موزه از آغاز به کار موزه هنرهای معاصر تهران تا سال 1388 که به بازنشستگی رسید، اموال و آثار گنجینه را در اختیار داشت و پس از آن هم شخص دیگری از کارمندان رسمی با معرفی موزه و تایید ذیحسابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان امین اموال آثار گنجینه را از امین اموال قبلی تحویل گرفت.

بنابراین اینکه مدیران موزه هنرهای معاصر تهران آثار گنجینه را از مدیر قبلی تحویل نگرفته‌اند، نکته عجیب و غیرمعمول و خلاف مقررات نیست و در هیچ دوره‌ای مدیر موزه آثار گنجینه را تحویل نگرفته است بلکه براساس ضوابط و مقررات، آثار گنجینه همیشه در اختیار امین اموال بوده است، چنانکه اموال یک سازمان یا وزارتخانه از قبیل تجهیزات، میز، صندلی و ... به امین اموال همان سازمان یا وزارتخانه تحویل داده می‌شود.

موزه هنرهای معاصر تهران مجید ملانوروزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر