کد خبر: 435264 A

ایلنا: کتاب ایرانیت، ملیت، قومیت به قلم اصغر شیرازی و توسط موسسه فرهنگی-هنری جهان کتاب منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ ایرانیت؛ قومیت و ملیت  در پنج فصل به بررسی سه مسئله ایرانیت، ملیت و قومیت در بستر تاریخ می‌پردازد و تحول نگرش‌ها در این زمینه را در دوره‌های متفاوت و زیر سیطره‌ی حکومت‌های مختلف بررسی می‌کند.

فصل اول این مجموعه پیشینه‌های ایرانیت، ملیت، قومیت را در دوران پیش مدرن بررسی می‌کند. فصل بعد اختصاص به بررسی و سنجش گرایش‌های نظری مختلف ایران‌گرایی و ایران‌گریزی در ایران قرن نوزدهم دارد و با نگاهی به فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در آستانه‌ی انقلاب مشروطیت خاتمه می‌یابد. در همین بخش وضعیت زبان فارسی در آستانه‌ی پیدایش گرایش‌های ناسیونالیستی و قوم‌گرایانه در همسایگی ایران و تاثیر آن‌ها در ایران نیز بررسی می‌شود.

ادامه بررسی این گرایش‌ها و فعالیت‌ها در محیط تاریخی انقلاب مشروطیت و تاثیر آن‌ها بر گسترش آگاهی‌های ملی در فصل سوم صورت می‌گیرد. همچنین بررسی موانع انقلاب و تاثیر آن‌ها در روند ملت‌سازی موضوع دیگر بحث است.

 فصلی نیز به بررسی تاثیر استعمار، جنگ و شورش‌های تجزیه‌طلبانه بر تقویت گرایش‌های اقتدار‌طلبی، تمرکز گرایی، یکسان‌سازی قومی و در نتیجه تضعیف روند ملت‌گرایی اختصاص دارد.

پاسخ موافق کودتا و استبداد رضاشاهی به دعوت این سه گرایش و سرکوب ظرفیت‌های ملت‌گرایی مطالبی هستند که در آخرین فصل به آنها پرداخته می‌شود.

 کتاب در 824 صفحه و با قیمت 50000 تومان عرضه شده است.

موسسه فرهنگی-هنری جهان کتاب اصغر شیرازی کتاب ایرانیت، ملیت، قومیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر