کد خبر: 448184 A

کساییان در گفت‌وگو با ایلنا:

سخنگوی هیات‌منصفه مطبوعات استان تهران از رسیدگی به اتهامات ۴ رسانه خبر داد و گفت: روزنامه شرق به اتهام نشر مطالب خلاف واقع، با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

علی اکبر کساییان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به جلسه امروز دادگاه مطبوعات استان تهران عنوان کرد: در این جلسه سایت صراط‌نیوز سه اتهام داشت؛ یکی نشر  مطالب محرمانه که در این مورد با اکثریت آرا مجرم شناخته شد. دومین اتهام انتشار مطالب خلاف واقع بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد در مورد اتهام سوم که توهین بود با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد و ضمنا هیات منصفه مطبوعات استان تهران به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

او افزود: همچنین سایت شهدای ایران به اتهام نشر مطالب خلاف واقع، با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

سخنگوی هیات‌منصفه مطبوعات استان تهران یادآور شد: روزنامه شرق دو اتهام داشت؛ یکی افترا بود که در این مورد با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد و در اتهام بعدی که نشر مطالب خلاف واقع بود، با اکثریت آرا مجرم شناخته شد. ضمنا هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

او گفت: روزنامه شروع هم دو اتهام داشت؛ یکی افترا بود که در این مورد با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد و در اتهام بعدی که نشر مطالب خلاف واقع بود، با اکثریت آرا مجرم شناخته شد. ضمنا هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

کساییان گفت: هر چهار پرونده در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان به ریاست قاضی محمدی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت.

علی‌اکبر کساییان سخنگوی هیات‌منصفه مطبوعات استان تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر