کد خبر: 457932 A

دانشگاه اصفهان نشست تخصصی با عنوان «کوروش کبیر، افسانه یا واقعیت» را با حضور متخصصان پژوهش‌های ایران باستان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه نانکای چین نشست تخصصی علمی با عنوان «کوروش کبیر، افسانه یا واقعیت؟» (تحلیلی بر نقد و نظرهای معاصر درباب واقعیت‌های تاریخی کوروش  و امپراتوری هخامنشی) را برگزار می‌کند.

در این کارگاه؛ سیداصغر محمودآبادی (استاد تمام گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان)، حمیدرضا پاشازانوس‌(پسادکترای ایران باستان از دانشگاه نانکای چین) و اسماعیل سنگاری (دکترای ایران باستان از دانشگاه لیون فرانسه و استادیار گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان) به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

این برنامه روز دوشنبه 25 بهمن ماه در ساعت 14 تا 17 بعداز ظهر و در تالار مرحوم دکتر ربانی در دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود.

همچنین در همین روز در ساعت 10 تا 12 سخنرانی دیگری نیز با عنوان «زمینه‌ها و شیوه‌های تماس و برهمکنش تمدن‌های ایران و چین در دوره اشکانیان» در تالار مرحوم ربانی دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود.

سخنران این کارگاه علمی- بین‌المللی؛ حمیدرضا پاشازانوس است که پسادکترای تاریخ ایران باستان را از دانشگاه نانکای چین دارد.

 

17

دانشگاه اصفهان نشست کوروش کبیر، افسانه یا واقعیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر