کد خبر: 503201 A

پیام دبیر دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران منتشر شد؛

احمد صدری؛ دبیر دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در آستانه آغاز این رویداد موسیقایی پیامی را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، احمد صدری (دبیر دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران) در این پیام آورده است:

دهمین جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران،  به میزبانی مردم خونگرم استان کرمان، عهده‌دار چهره‌گشایی از بخش کوچکی از دامنۀ وسیع موسیقی اقوام مختلف ایران  است. موسیقی اقوام ایران در طی قرون متمادی حافظ سنت موسیقایی این سرزمین بوده و آن را از گزند حوادث و تطاول ایام مصون داشته و با دست باکفایت ناقلان و راویان موسیقی مناطق، این بار امانت را تا روزگار جدید به ما رسانده است.  

از جملۀ این سنت‌های موسیقایی نواحی مختلف ایران،  می‌توان از منظومه‌خوانی یاد کرد. در منظومه‌خوانی، حقایق بلند را به زبان اشارت، و وقایع تاریخی و اجتماعی را به زبان عبارت، به همراهی نغمات ملحون  به گوش مخاطبان می‌رساند. توقع فرهنگ ایرانی از راویان و ناقلان جوانی که به دهمین جشنوارۀ موسیقی نواحی راه یافته‌اند این است که به این نقش و جایگاه خود توجه کنند و با جستنِ  فرهنگ موسیقایی روایی، راویت زمانۀ خود را بسرایند.

احمد صدری

دبیر دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

احمد صدری دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر