کد خبر: 519420 A

آخرین آمار فروش فیلم‌های روی پرده؛

در هفته گذشته اکران فیلم سینمایی گذر موقت آغاز شد و استقبال از فیلم اکسیدان دوباره اوج گرفت.

به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی اکسیدان در ۵۲ روز به فروشی معادل ۶ میلیارد تومان ۴۰۰ میلیون تومان دست یافت و فیلم سینمایی ساعت ۵ عصر به فروشی معادل ۴میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. در این ایام؛ فیلم سینمایی رگ خواب به فروشی معادل ۳میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان و فیلم سینمایی زیر سقف دودی به ۲میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان دست یافته‌اند.

فیلم سینمایی گذر موقت که تازه از روز گذشته اکران خود را شروع کرده، به فروشی معادل ۲۳ میلیون تومان و فیلم بیست و یک روز بعد نیز که در  هفته جاری اکرانش آغاز شده، به فروشی معادل ۳۱ میلیون تومان رسیده است.

 

گذر موقت فیلم اکسیدان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر