کد خبر: 520698 A

گــــالری ویستــــا همچـون سال گـذشته در دومین دورهٔ جــایزه ویستــا براساس ارزشیابی و فکـر ایده‌های معاصر هنری مـی‌کـوشد شرایطی برای معرفی و اجـرای طــرح بـرتـر فراهـم آورد.

به گزارش ایلنا، هنر ایران همسو با هنر معاصر وارد مرحله‌ای شده است کـه در آن دستاوردهای هنری الزاماً فقط در قالب آثار پایان یافته، تنها تحت ضوابط زیبایی شناسانـه و فرمالیستی، یا تحت تأثیر موضوع و روایـت مورد ارزیابی و اهمیت قرار نمی‌گـیرند. همچنین به نظر می‌رسد. همهٔ رسانه‌های هنری امروز در موقعیتی برابر نسبت به هم قرار گـرفته‌اند و آنچه یـک اثر را تـازه جلوه می‌دهد رویکرد‌ها، درونمایه‌ها و ایده‌های اجرایی آن است. محتوای اثـر هنری در سطحی فرا‌تر از آنچه پیشتر معمول بود، دیگر فقط با معیار‌هایی نظیر زیبایـی، پیامگـرایی یـا درونمایه‌های قومـی مطرح نمی‌شود، بلکه آنچه محتوای اثر را تشکـیل مـی دهد و هنرمنـد را به مقام «مـولف» مـی رساند دستـاوردهای او در ایده سازی در بـاب چیستـی و چگـونگـی اثر هنری معاصر است. 

هنرمنـد امروز قـالب و مـوضوع را در کـنار هم به عنـوان «محتـوا» می‌بیند و در قالبی کـه به هردو توجه می‌کند به طـرح ایـده دربارهٔ «چگـونگــی» اثر هـنری می‌پـردازد. ویســتـا به معنـی اندیشـه اسـت. از این رو گــــالری ویستــــا همچـون سال گـذشته در دومین دورهٔ جــایزه ویستــا بر اساس ارزشیابی و فکـر ایده‌های معاصر هنری مـی کـوشد تـا شرایطی برای معرفی و اجـرای طــرح بـرتـر فراهـم آورد. همچـون دوره پیشین آنچه مـورد تـوجه شورای برگـزاری است، فارغ از دغدغه‌ها و ضوابط جاری در جریان‌های هنر ایران بها دادن به ایده‌هایی است کـه بدان سبب هنرمندان می‌کوشند تا طراحی نو تدوین و تالیف کـنند و در قالب پروپوزال‌های ارائه شده قادرند تا به معرفی و دفاع از طـرح پیشنهـادی خود بپــردازند. لـذا مـجموعـه‌ای از معیـارهـا هـمچـون تازگـی طرح‌ها، معاصر بودن اجرایی بودن، ارزش‌های تئوریـک زیبا‌شناسانه، چالش بر انگـیزی آثار از لحاظ زیبایی شناختـی و محتوایـی، در کـنار مُعرف و گـویا بودن پـروپوزال‌ها و تنـاسب ایـده و راهکـارهای اجرایی پیش بینی شده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. 

هیئت برگزاری

حمید سورى، رزیتا شرف جهان، بهرنگ صمد زادگان، امیرعلى قاسمى، بهنام کامرانى

جوایز

نشان ویستـــا و جایـزه سیصد میلیـون ریالی (شامل اجرای طرح) به اثر برگزیده اهدا می‌گردد. 

زمانبندی فراخوان

یکـم تـا سی‌ام مهرمـاه ۱۳۹۶ دریافت پروپوزال‌ها و مدارک

 سی‌ام آبـان ماه ۱۳۹۶ اعلام لیست منتخبین (لیست کـوتاه) 

پـانزدهم تـا بیست و پـنجم دی مـاه ۱۳۹۶ نمایشگـاه منتخبین در گـالری ویستـا

بیسـت و یکـم دی ماه ۱۳۹۶ مراسـم اهـدای جوایـز و مـعرفـی طـرح بـرتـر

اهداف

١- حمایت و تولید محتوا در زمینه ایده و اجرا

٢- شناسایی و معرفی طرح‌های بر‌تر و نوآورانـه در هنر معاصـر

٣- نمایش آثار، چاپ کتاب، پشتیبانی رسانه‌ای و نشست‌های تخصصی

۴- اهمیت بخشیدن به پروپوزال و نگـارش طرح و بیانیه هنرمند، برنامه ریزی اجرایی و بودجه نویسی طرح. 

آدرس سایت برای دریافت فرم فراخوان www. vistaart. gallery/fa/vista-prize/v ۱۳۹۶

فراخوان دومين جايزه هنر معاصر ويستا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر